Antiblokovací systém (ABS)

Některé modely a provedení vozidel FIAT PUNTO jsou vybaveny antiblokovacím systémem. Dodatečná montáž ABS není možná.


Antiblokovací systém se skládá z elektrohydraulické řídící jednotky 1 s integrovanou elektronickou řídící jednotkou 2, kontrolky ABS, snímače počtu otáček 3 a impulzních ozubených kol na všech čtyřech kolech. 4 – hlavní brzdový válec.
Systém ABS zabraňuje zablokování kol při prudkém zabrzdění. I při plném brzdění zůstává vozidlo ovladatelné. Rychlost jednotlivých kol je měřena snímači otáček, které jsou zabudovány na každém kole. Řídicí jednotka zjišťuje průměrnou rychlost vozidla ze signálů snímaných čidly na všech kolech. Porovnáním rychlosti jednotlivých kol s průměrnou rychlostí vozidla sleduje řídící jednotka stav skluzu jednotlivých kol a tím zjistí, zda některé kolo není ve stavu těsně před zablokováním. Jakmile má některé kolo sklon k zablokování, je tlak brzdové kapaliny v brzdovém třmenu příliš velký v poměru k přilnavosti pneumatiky k vozovce. Na základě signálů o otáčkách kol, rychlosti vozidla a tlaku v brzdovém systému udržuje řídící jednotka tlak kapaliny v hydraulickém systému na konstantní hodnotě. To v praxi znamená, že i když působíme na brzdový pedál větší silou, tlak v brzdovém třmenu se nezvyšuje. Kdyby nebezpečí blokování trvalo i nadále, dojde k otevření přepouštěcího ventilu a tím se sníží tlak kapaliny v daném brzdovém třmenu. To trvá jen tak dlouho, dokud se kolo opět nepatrně nezrychlí. Tlak je dále udržován na konstantní hodnotě. Naopak, dojde-li ke zrychlení kola tak, že jeho rychlost odpovídá rychlosti vozidla, zvýší se i tlak v brzdovém třmenu až na hodnotu tlaku brzdové kapaliny v hlavním brzdovém válci.
Tento proces se opakuje při prudkém brzdění u každého kola tak dlouho, dokud nedojde k uvolnění brzdového pedálu, popřípadě až do chvíle krátce před zastavením vozidla (do rychlosti asi 4 km/h).
Bezpečnostní pojistka v elektronické řídící jednotce způsobí, že se při poruše ABS (například nalomení kabelu) nebo při nízkém provozním napětí (bateriové napětí pod 10,5 V) zařízení samo odpojí. V takovém případě se rozsvítí výstražná signalizační svítilna ABS na přístrojové desce. Stávající brzdová soustava zůstává přitom neustále v činnosti. Vozidlo se při brzdění chová tak, jako by nemělo systém ABS.
Jestliže se na přístrojové desce rozsvítí za jízdy kontrolka ABS, postupujeme následovně:
– Zastavíme vozidlo, vypneme motor a znovu nastartujeme.
– Zkontrolujeme napětí baterie. Jestliže napětí kleslo pod 10,5 V, musíme baterii dobít.
Pozor: když se kontrolka ABS rozsvítí na začátku jízdy a po určité době zase zhasne, znamená to, že bylo napětí baterie zpočátku nízké a během jízdy se baterie dobila.
– Zkontrolujeme, zda jsou svorky baterie správně nasazené a zda mají dobrý kontakt.
– Vyzvedneme vozidlo, sundáme kola a zkontrolujeme elektrické kabely vedoucí ke snímačům otáček, zda nejsou poškozené (prodřené). Další kontrolu ABS necháme provést v odborném servisu.
Pozor: před svařováním elektrickým obloukem rozpojíme konektor elektronické řídící jednotky. Konektor vytahujeme pouze při vypnutém zapalování. Při lakování smí být řídící jednotka vystavena teplotě maximálně 85 °C.Obsah

WebZdarma.cz