Brzdový buben a brzdové čelisti zadního kola – demontáž a montážDemontáž

Pozor: vždy vyměňujeme všechna brzdová obložení na nápravě, i když je znečištěné olejem nebo opotřebené jen jedno obložení. Jinak nebude po výměně brzdící účinek rovnoměrný.
– Označíme si barvou polohu zadních kol vzhledem k nábojům, abychom mohli namontovat vyvážená kola zpět do původní polohy. Při povolování matic kol musí stát vozidlo na zemi. Zvedneme zadní část vozidla a sundáme kola.
– Uvolníme parkovací brzdu.
– Polohu brzdového bubnu vzhledem k náboji kola si označíme tužkou nebo křídou, abychom brzdový buben namontovali do původní polohy.


– Brzdový buben 1 odšroubujeme dvěma šrouby 2 a vyndáme ho. Je-li buben na náboji kola přirezlý, uvolníme ho lehkými údery plastikovým nebo gumovým kladivem.


– Z brzdových čelistí vyvěsíme horní a dolní vratnou pružinu. Na vyvěšení použijeme hasák nebo běžné kleště na brzdové pružiny, například HAZET–797.


– Obě vratné pružiny brzdových čelistí 3 nejprve stlačíme šroubovákem k sobě a potom je odtlačíme směrem dolů.
– Obě brzdové čelisti odtáhneme od brzdového válečku kola 4 a vyndáme je. Nesmíme přitom poškodit prachovky 6. Pak brzdové čelisti odpáčíme dole od opěrného lůžka 5. Pozor: při páčení brzdových čelistí od brzdového válečku dáváme pozor na to, abychom nevytáhli pístky. Kolem obou pístků můžeme přetáhnout například gumový pásek, aby z brzdového válečku nevypadly.


– Zadní brzdovou čelist C sklopíme dolů o 90° a z brzdové páky B vyvěsíme lanko ruční brzdy A. Pružinu proto stlačíme kleštěmi a z brzdové čelisti vyvěsíme koncovku lanka. Upozornění: pokud musíme vyvinout příliš mnoho síly, vymontujeme kryt parkovací brzdy a uvolníme doseřizovací šroub táhla páky parkovací brzdy.


Montáž

Vždy vyměňujeme všechny čtyři brzdové čelisti a používáme jen čelisti stejného typu. Brzdové bubny a brzdový štít vyfoukáme stlačením vzduchem nebo vyčistíme lihem.
Pozor: nesmíme vdechovat zdraví škodlivý brzdový prach. Když jsou brzdové čelisti vymontované, nesešlapujeme brzdový pedál, protože by mohly z brzdového válečku vyklouznout brzdové pístky. Je-li brzdový váleček zvlhlý od brzdové kapaliny, tak ho vyměníme.


– Z brzdového válečku stáhneme prachovky 1 a 2. Pozor: nesmí přitom dojít k vytlačení brzdového pístku. Zkontrolujeme, zda je za prachovkou vlhko. V případě, že je, brzdový váleček vyměníme. Prachovku znovu nasadíme.
– Prsty zkontrolujeme funkční plochu bubnu, zda není poškrábaná. Poškrábaný buben vyměníme. Musíme vyměňovat vždy oba bubny najednou.
– Nepatrné nerovnosti a zbytky rezu odstraníme na funkční ploše jemným brusným papírem (zrnitost 120 až 150).
– Brzdové obložení podržíme na zkoušku v brzdovém bubnu a zjistíme, zda na sebe oba díly přiléhají. V případě potřeby brzdový buben vyměníme.


– Změříme vnitřní průměr brzdového bubnu. Je-li dosaženo hranice opotřebení, brzdový buben vyměníme. Musíme vždy měnit oba bubny na příslušné (zadní) nápravě.


– Vozidla s ABS: velikost vzduchové mezery mezi snímačem otáček a impulsním kolem kontrolujeme lístkovou měrkou. Požadovaná hodnota: 0,06–1,18 mm. Vzduchová mezera není nastavitelná. Pokud naměřený rozměr leží mimo toleranční pole, zkontrolujeme snímač otáček, resp. impulsní kolo a případně je vyměníme.


– Vyčistíme šest kontaktních plošek mezi brzdovými čelistmi a štítem brzdy a před montáží brzdových čelistí je lehce potřeme žáruvzdorným tukem, například Liqui Moly LM–36 nebo LM–508–ASC. Nejprve tato místa vyčistíme měkkým kovovým kartáčem.
– Na brzdovou páku zavěsíme lanko parkovací brzdy.


– Zadní brzdovou čelist 1 zasadíme do brzdového válečku kola 2 a podpěrného lože. Zezadu protáhneme štítem brzdy vodící čep 3 a nasuneme na něj brzdovou čelist, kterou zajistíme pružnou svorkou 4. Pozor: při nasazování brzdových čelistí nesmíme poškodit prachovky na brzdovém válečku.


– Doseřazovací jednotku na přední brzdové čelisti zpětně seřídíme. Za tím účelem stlačíme pastorek 1 směrem dolů, viz obr. A, a páku pastorku 2 otočíme dozadu, viz obr. B.
Pozor: jestliže se seřizovací jednotka nalézá na tlačné tyči, zpětným otočením pastorku se seřídí zpět, viz dále.


– Nasadíme rozpěrnou lištu a zavěsíme vratnou pružinu 6.
– Přední brzdovou čelist 7 zasadíme do drážky v rozpěrné liště tak, aby doléhala na brzdový váleček 2, podpěrné uložení a štít brzdy. Brzdové čelisti případně zajistíme šroubovou svorkou. Pozor: při nasazování brzdových čelistí nesmíme poškodit prachovky na brzdovém válečku.
– Vodící čep přední brzdové čelisti prostrčíme zezadu a nasuneme pružnou svorku. Vodící čep současně přidržujeme vzadu.
– Zavěsíme vratné pružiny.
– Pokud jsme použili šroubové svorky, sundáme je.
– Pokud jsme použili gumový pásek na brzdové válečky, sejmeme ho.
– Brzdový buben nasadíme podle označení, které jsme provedli před demontáží a přišroubujeme ho momentem 10 Nm.
– Zadní kola nasadíme tak, aby se kryly značky namalované před demontáží. Styčnou plochu ráfku a náboje kola předtím namažeme tukem na valivá ložiska. Kola našroubujeme. Vozidlo spustíme na kola a šrouby kola utáhneme křížem přes střed momentem 90 Nm.
– Několikrát sešlápneme brzdový pedál, aby se brzdové čelisti vystředily a nastavily.


Zpětné seřízení rozpěrné lišty doseřazovací jednotky– Zatlačíme svorku 9 proti pružině plechového pera 5. Pastorek 3 otočíme proti směru hodinových ručiček. Seřizovací šroub 2 tím zkrátí rozpěrnou lištu 1. Pak pastorkem otočíme ve směru hodinových ručiček, až se dotkneme pružiny 7. Pastorek pak ve směru hodinových ručiček otočíme o 1/2 otáčky.


– Na obr. je montážní poloha vratné pružiny 6 a přídržných pružin 7, 8 rozpěrné lišty.
– Pozor: nakonec provedeme nezbytnou kontrolu:
– Jsou brzdové hadičky dotažené?
– Jsou brzdové hadičky usazeny v úchytu?
– Jsou odvzdušňovací šrouby utažené?
– Je množství brzdové kapaliny dostatečné?
– Při běžícím motoru provedeme kontrolu těsnosti. Brzdový pedál sešlápneme silou 200 až 300 N (odpovídá 20 až 30 kg) na dobu asi 10 s. Brzdový pedál už více nesešlapujeme. Zkontrolujeme těsnost veškerých přípojek.
– Několikrát zkušebně zabrzdíme na silnici s malým provozem.Obsah

WebZdarma.cz