Brzdový kotouč – demontáž a montážDemontáž

– Označíme si barvou polohu předních kol vzhledem k nábojům, abychom mohli namontovat vyvážená kola zpět do původní polohy. Při povolování matic kol musí stát vozidlo na zemi. Zvedneme přední část vozidla a sundáme přední kola.


– Od nápravového čepu odšroubujeme nosič brzdy, sundáme ho i s brzdovými segmenty a pomocí drátu ho zavěsíme na tlumič pérování. Brzdová hadice se přitom nesmí zkroutit a nesmí být namáhána tahem.
Upozornění: v odborném servisu mohou zkontrolovat házivost brzdového kotouče. Boční házivost může být maximálně 0,15 mm a měří se 2 mm od vnějšího okraje brzdící plochy.


– Brzdovy kotouč odšroubujeme a sundáme.


Montáž

Abychom zajistili stejnoměrné brzdění, musí mít oba brzdové kotouče stejně zabroušený povrch. Vždy vyměňujeme oba brzdové kotouče nebo je oba necháme přesoustružit.
– Změříme tloušťku brzdových kotoučů.
– V případě potřeby odstraníme měkkým kovovým kartáčem rez z příruby brzdových kotoučů.
– Nové brzdové kotouče vyčistíme nitroředidlem od ochranného laku.
– Brzdové kotouče nasadíme na náboj kola a přišroubujeme je momentem 10 Nm.
– Nasadíme třmen brzdy i s brzdovými segmenty na čep nápravy a přišroubujeme momentem 50 Nm.
– Kola nasadíme tak, aby se kryly značky namalované před demontáží. Styčnou plochu ráfku a náboje kola předtím namažeme tukem na valívá ložiska. Kola našroubujeme. Vozidlo spustíme na kola a šrouby kola utáhneme křížem přes střed momentem 90 Nm.
Pozor: brzdový pedál na místě několikrát sešlápneme, až ucítíme citelný odpor. Tím se brzdové obložení vystředí a zajistí se jeho správné dosednutí na brzdový kotouč.
– V případě potřeby seřídíme parkovací brzdu.
– Zkontrolujeme stav brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádržce, popřípadě ji doplníme na značku „MAX“.
– Nakonec provedeme nezbytnou bezpečnostní kontrolu:
– Jsou brzdové hadičky dotažené?
– Jsou brzdové hadičky usazeny v úchytu?
– Jsou odvzdušňovací šrouby utažené?
– Je množství brzdové kapaliny dostatečné?
– Při běžícím motoru provedeme kontrolu těsnosti. Brzdový pedál sešlápneme silou 200 až 300 N (odpovídá 20 až 30 kg) na dobu asi 10 s. Brzdový pedál už více nesešlapujeme. Zkontrolujeme těsnost veškerých přípojek.
– Několikrát zkušebně zabrzdíme na silnici s malým provozem.Obsah

WebZdarma.cz