Brzdová kapalina

Při styku s brzdovou kapalinou dodržujeme zejména tyto zásady: – Brzdová kapalina je jedovatá. Nikdy ji nenasáváme hadicí ústy. Kapalinu plníme jen do nádoby, u které je vyloučena záměna s poživatelnou tekutinou.
– Brzdová kapalina je žíravina, a proto nesmí přijít do styku s lakem. Pokud k tomu přesto dojde, ihned kapalinu vytřeme a omyjeme větším množstvím vody.
– Brzdová kapalina je hygroskopická, tzn, že přijímá vlhkost ze vzduchu. Proto ji přechováváme v dobře uzavřených nádobách.
– Použitou brzdovou kapalinu nesmíme znovu použít. Také při odvzdušňování brzd používáme a doplňujeme jen novou brzdovou kapalinu.
– Používáme kapalinu specifikace: DOT 4 (F. M. S. S. č. 116), popřípadě TUTELA TOP 4 (270 °C). Této normě vyhovuje například brzdová kapalina SYNTOL HD 265 (výrobce Velvana, a. s., Velvary).
– Kapalina nesmí přijít do styku s minerálními oleji. I nepatrné množství oleje brzdovou kapalinu znehodnotí, případně vede k výpadku brzdové soustavy.
– Brzdovou kapalinu měníme každé dva roky, pokud možno po studeném ročním období.
– Starou brzdovou kapalinu nevypouštíme na skládku nebo do kanalizace a nesmíme ji míchat do odpadu s motorovým olejem. Odevzdáváme ji jako nebezpečný odpad.Obsah

WebZdarma.cz