Kontrola posilovače brzd

Funkci posilovače přezkoušíme zejména tehdy, jestliže zjistíme, že k dosažení dostatečného brzdného účinku musíme vyvinout nepřiměřeně velkou sílu na brzdový pedál.
– Při vypnutém motoru nejméně pětkrát silně sešlápneme brzdový pedál. Pak nastartujeme motor při sešlápnutém pedálu. Pedál musí pod nohou citelně povolit.
– V opačném případě stáhneme z posilovače podtlakovou hadici a nastartujeme. Přiložíme prst na konec podtlakové hadice a kontrolujeme, zda je v hadici podtlak.
– Jestliže se neprojeví podtlak, zkontrolujeme, zda není hadice netěsná nebo poškozená, popř. ji vyměníme. Všechny hadicové spony pevně dotáhneme.
– Vznětový motor: z vakuové pumpy vytáhneme podtlakovou hadici a zkontrolujeme prstem, zda je v hadicové přípojce podtlak.
– Zjistíme-li podtlak, změříme jeho velikost. V případě potřeby necháme posilovač vyměnit (práce pro odborný servis). Pozor: v podtlakovém vedení vždy vyměníme zpětný ventil, protože se může pronikajícími palivovými výpary (v případě poškozeného zpětného ventilu) poškodit membrána posilovače brzd.Obsah

WebZdarma.cz