Kontrola tloušťky brzdového kotouče

– Označíme si barvou polohu zadních kol vzhledem k nábojům, abychom mohli namontovat vyvážená kola zpět do původní polohy. Při povolování matic kol musí stát vozidlo na zemi. Zvedneme přední část vozidla a sundáme kola.


– Změříme tloušťku brzdových kotoučů. V odborném servisu používají k měření speciální posuvné měřítko nebo třmenový měřící mikrometr, protože se během provozu na kotouči vytvoří zvýšená hrana. Použijeme-li běžné posuvné měřítko, podložíme jeho obě čelisti podložkami (například mincemi) o tloušťce přibližně 3 mm a jejich tloušťku potom odečteme od naměřené hodnoty. Pozor: měření provedeme na více místech.


– Pozor: tloušťku brzdového kotouče vždy měříme na nejtenčím místě – viz šipky.
– Rozměry brzdového kotouče viz „Technická data“.
– Je-li dosaženo hranice opotřebení, vyměníme brzdový kotouč.
– Jsou-li rýhy hlubší než 0,5 mm, musíme brzdové kotouče vyměnit.
– Kola nasadíme tak, aby se kryly značky namalované před montáží. Styčnou plochu ráfku a náboje kola předtím namažeme tukem na valivá ložiska. Kola našroubujeme. Vozidlo spustíme na kola a šrouby kola utáhneme křížem přes střed momentem 90 Nm.Obsah

WebZdarma.cz