Odvzdušnění brzdové soustavy

Po každé opravě brzd, kdy jsme otevřeli brzdový okruh a kdy mohl do brzdového okruhu vniknout vzduch, provedeme odvzdušnění brzdové soustavy. Vzduch se nalézá v brzdovém vedení tehdy, jestliže brzdový pedál při sešlápnutí pruží. V takovém případě nalezneme a odstraníme netěsnost v okruhu a soustavu odvzdušníme.
Odvzdušňování provádíme sešlapováním brzdového pedálu, „pumpováním“. K této práci potřebujeme pomocníka.
Při odvzdušňování celé soustavy odvzdušňujeme jednotlivě každý brzdový váleček. To se týká případu, kdy do jednotlivých válečků pronikl vzduch. Když jsme vyměňovali nebo opravovali jen jeden brzdový třmen, postačí zpravidla odvzdušnit pouze příslušný třmen. Rovněž můžeme jednotlivě odvzdušnit každý brzdový okruh. Při odvzdušnění celé soustavy začínáme s odvzdušňováním předního brzdového třmenu, pak odvzdušníme protilehlý zadní brzdový třmen.
Pozor: u vozidel se zátěžovým regulátorem brzd musí vozidlo při odvzdušňování zadního brzdového válečku stát na kolech, aby nebyl regulátor aktivní.


– Odšroubujeme víko 1 zásobní nádržky brzdové kapaliny a odložíme ho stranou.


– Z odvzdušňovacího šroubu 2 sundáme prachovku 1. Odvzdušňovací šroub vyčistíme. Nasuneme na něj čistou hadičku. Druhý konec hadičky ponoříme do láhve z poloviny naplněné novou brzdovou kapalinou. U starších vozidel uvolňujeme odvzdušňovací šroub opatrně.


– Nádoba na zachycení brzdové kapaliny se musí nacházet minimálně 30 cm nad odvzdušňovacím šroubem, abychom zabránili pronikání vzduchu do brzdové soustavy závitem odvzdušňovacího šroubu.
– Pomocník sešlapuje brzdový pedál tak dlouho, až se vyvine tlak v brzdové soustavě.
– Když dosáhneme citelného tlaku, sešlápneme úplné pedál a podržíme na něm nohu.
– Pomocí očkového klíče otočíme odvzdušňovacím šroubem asi o polovinu otáčky. Vytékající kapalinu zachytíme do láhve. Dáváme pozor, aby byl konec hadičky neustále ponořen pod hladinou.
– Jakmile tlak kapaliny v systému povolí, ihned uzavřeme odvzdušňovací ventil.
– Postup čerpání opakujeme. Po dosažení tlaku podržíme sešlápnutý pedál nohou a otevřeme odvzdušňovací šroub, až tlak poklesne. Uzavřeme odvzdušňovací šroub.
– Tento postup opakujeme u každého brzdového válečku tak dlouho, až se v kapalině vytékající do láhve neobjeví žádné vzduchové bubliny.
– Při sešlápnutém brzdovém pedálu pak opatrně utáhneme odvzdušňovací šroub momentem maximálně 5 Nm.
– Po odvzdušnění stáhneme hadičku z odvzdušňovacího šroubu a na odvzdušňovací šroub nasadíme prachovku.
– Ostatní brzdové válečky odvzdušňujeme stejným způsobem.
Pozor: při odvzdušňování občas sledujeme hladinu brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádržce. Hladina nesmí příliš poklesnout, jinak by došlo k nasávání vzduchu. Vždy doléváme jen novou brzdovou kapalinu.
– V případě potřeby doléváme brzdovou kapalinu ke značce „MAX“. Pozor: hladina brzdové kapaliny nesmí při zašroubovaném víčku přesahovat značku „MAX“.
– Našroubujeme víčko vyrovnávací nádržky.
– Na konci provedeme nezbytnou bezpečnostní kontrolu:
– Jsou brzdové hadičky dotažené?
– Jsou brzdové hadičky usazeny v úchytu?
– Jsou odvzdušňovací šrouby utažené?
– Je množství brzdové kapaliny dostatečné?
– Provedeme kontrolu těsnosti při běžícím motoru. Brzdový pedál sešlápneme silou 200 až 300 N (odpovídá 20 až 30 kg) na dobu asi 10 s. Brzdový pedál už více nesešlapujeme. Zkontrolujeme těsnost veškerých přípojek.
– Několikrát na zkoušku zabrzdíme na silnici s malým provozem.Obsah

WebZdarma.cz