Oprava brzdového válečku kola

Pokud nechceme váleček měnit, můžeme ho rozebrat v zabudovaném stavu. Nejprve musíme demontovat brzdové čelisti. Proniká-li brzdová kapalina těsněním, musíme brzdový váleček vyměnit. Při kontrole sundáme z válečku prachovky a potom ho prohlédneme. Je-li prostor za prachovkou vlhký nebo je-li celý váleček pokrytý brzdovou kapalinou, musíme ho rovněž vyměnit. Výměna je nutná i tehdy, když se pístky obtížné pohybují, nebo když jsou na pístku rýhy či stopy koroze. V těchto případech nelze kola zabrzdit nebo jsou stále zabrzděná.


Demontáž

– Demontujeme brzdové čelisti.
– Brzdovou hadici uzavřeme vhodnou hadicovou svorkou. Dbáme přitom na to, abychom hadici nepoškodili.


– Šroubovákem vypáčíme prachové krytky 1. Postupujeme opatrně, abychom krytky nepoškodili.
– Vytáhneme oba pístky 6 i s manžetami 5. Pozor: přitom může vytéci malé množství brzdové kapaliny. Zachytíme do kusu tkaniny.
– Vyjmeme pružinu 5 z tělesa válečků 2. Dále je vyobrazen odvzdušňovací šroub 4.
– Z pístků stáhneme manžety. Nesmíme přitom pístky poškodit.
– Vnitřek tělesa válečku vyčistíme čistým hadrem. Na styčných plochách nesmí být žádné rýhy nebo stopy koroze. V opačném případě pístek vyměníme.
– Všechny díly čistíme pouze lihem nebo brzdovou kapalinou. Dbáme pokynů, které se týkají brzdové kapaliny. Pozor: nesmíme používat kapaliny na minerální bázi, jako je benzín nebo kerosin. V opačném případě může dojít ke snížení účinku brzd. V odborném servisu používají čistící prostředek „FIAT–LDC“.


Montáž

– Nejprve překontrolujeme volný pohyb odvzdušňovacího šroubu, popř. ho nahradíme novým.
– Před sestavením ponoříme všechny vnitřní díly do čisté brzdové kapaliny. Vždy používáme jen nové díly.
– Manžety nasadíme na pístky tak, aby těsnicí chlopně směřovaly proti tlaku brzdové kapaliny, tedy dovnitř.
– Do brzdového válečku nasadíme levý pístek.
– Vložíme z pravé strany pružinu, otevřeme odvzdušňovací šroub, nasuneme pístek. Po kompletaci uzavřeme odvzdušňovací šroub. Pozor: nesmíme ho příliš utáhnout. Utahovací moment je maximálně 5 Nm.
– Nasuneme prachovky.
– Namontujeme brzdové čelisti a brzdový buben.
– Sundáme hadicovou svorku.
– Odvzdušníme brzdový systém. Zpravidla postačí odvzdušnit jen ten brzdový váleček, u něhož bylo uvolněno brzdové vedení. Když je brzdový tlak i po odvzdušnění slabý, musíme odvzdušnit celou brzdovou soustavu.
– Pedál brzdy několikrát silně sešlápneme, aby se ustavily brzdy zadního kola.
– Nakonec následuje nezbytná bezpečnostní kontrola:
– Jsou brzdové hadičky dotažené?
– Jsou brzdové hadičky usazeny v úchytu?
– Jsou odvzdušňovací šrouby utažené?
– Je množství brzdové kapaliny dostatečné?
– Provedeme kontrolu těsnosti při běžícím motoru. Brzdový pedál sešlápneme silou 200 až 300 N (odpovídá 20 až 30 kg) na dobu asi 10 s. Brzdový pedál už více nesešlapujeme. Zkontrolujeme těsnost veškerých přípojek.
– Několikrát zkušebně zabrzdíme na silnici s malým provozem.Obsah

WebZdarma.cz