Brzdové potrubí a brzdové hadičky – demontáž a montáž

Propojení brzdové soustavy ke kolům a propojení mezi hlavním brzdovým válcem a čtyřmi brzdami kol je provedeno ocelovým potrubím a tlakovými brzdovými hadičkami.
Napojení brzdového potrubí na brzdové válečky a k rozdělovacím prvkům je realizováno tzv. kuželovými spojkami.
Zakončení trubiček jsou zformována a mají kuželovitou styčnou plochu a rovněž brzdové válečky a rozdělovací prvky v místě napojení brzdového vedení mají kuželovitý tvar. Ještě před zformováním konců trubiček nasuneme na potrubí matici, která po našroubování kuželovité styčné plochy potrubí tlačí proti kuželovitému konci závitového otvoru a zajistí tak těsné spojení.
Brzdové hadičky zajišťují pohyblivé spojení mezi pevnými a pohyblivými částmi vozidla. Brzdové hadičky nesmí být nijak porušeny.


Demontáž

– Vozidlo nadzvedneme.

– Kleštěmi stáhneme pojistnou sponu 1.
– Převlečnou maticí 3 uvolníme brzdové vedení, které vyndáme. Brzdovou hadičku 2 přidržujeme otevřeným klíčem za šestihran.
– Přípojku vedení uzavřeme ve směru hlavního brzdového válce vhodnou zátkou.


Montáž

– Nová brzdová vedení položíme pokud možno na původní místo.
– Novou brzdovou hadičku namontujeme tak, aby nebyla zkroucená a neprověsila se a utáhneme ji na brzdovém třmenu momentem 15 Nm.
– Při napojování brzdového vedení potřeme kuželovité styčné plochy několika kapkami brzdové kapaliny a utáhneme je momentem 5 Nm.


– Do držáku 3 tlumiče pérování 4 nasadíme přední brzdovou hadičku 1 s pryžovou vložkou 2.
– Po montáži zkontrolujeme při nezatížených kolech (vozidlo je vyzdviženo), zda hadičky sledují všechny pohyby kol. Nesmějí nikde zadrhávat.
Pozor: brzdové hadičky nesmějí přijít do styku s olejem a petrolejem a nesmějí se lakovat ani stříkat ochrannými prostředky na podvozek.
– Odvzdušníme brzdovou soustavu.
– Spustíme vozidlo na kola.
– Když vozidlo stojí na zemi, otočíme koly doprava i doleva a zkontrolujeme, zda hadičky sledují všechny pohyby kola, aniž by se někde odíraly.
– Nakonec provedeme nezbytnou bezpečnostní kontrolu:
– Jsou brzdové hadičky dotažené?
– Jsou brzdové hadičky usazeny v úchytu?
– Jsou odvzdušňovací šrouby utažené?
– Je množství brzdové kapaliny dostatečné?
– Provedeme kontrolu těsnosti při běžícím motoru. Brzdový pedál sešlápneme silou 200 až 300 N (odpovídá 20 až 30 kg) na dobu asi 10 s. Brzdový pedál už více nesešlapujeme. Zkontrolujeme těsnost veškerých přípojek.
– Několikrát zkušebně zabrzdíme na silnici s malým provozem.Obsah

WebZdarma.cz