Ruční brzda – kontrola a seřízení

Vůli parkovací brzdy musíme seřídit tehdy, jestliže do zablokování zadních kol musíme zatáhnout páku brzdy více než o pět zubů. Seřízení provedeme rovněž po demontáži brzdové páky, popř. brzdového lanka.


Seřízení

– Vyzdvihneme zadek vozidla.
– Uvolníme páku parkovací brzdy.
– Sešlápneme několikrát brzdový pedál. Tím uvedeme automatické seřizovací zařízení do správné polohy.
– Otáčíme rukou zadními koly a zkontrolujeme, zda se volně pohybují.
– Kontrola seřízení: zatáhneme páku ruční brzdy o tři zuby. Zkusíme otočit zadními koly. Zadní kola by měla být zablokovaná. V opačném případě seřídíme parkovací brzdu.
– Demontujeme kryt parkovací brzdy.
– Je-li brzdová páka volná, zatáhneme ji na třetí zub.


– Klíčem pevně podržíme matici 1 a seřizovacím šroubem 2 otáčíme proti směru pohybu hodinových ručiček, až vypneme brzdové táhlo.
– Zkontrolujeme, zda jsou zadní kola zablokovaná.
– Povolíme páku ruční brzdy. Zadní kola se musejí volně protáčet.
– Zatáhneme páku a vyzkoušíme, jestli dosáhneme třetího nebo čtvrtého zubu. V opačném případě provedeme seřízení znovu.
– Utáhneme pevně pojistnou matici.
– Konzolu s manžetou přetáhneme přes brzdovou páku. Přišroubujeme konzolu, nasadíme do úchytů kryt a spojíme knoflíky manžetu.
– Spustíme vozidlo na kola.Obsah

WebZdarma.cz