Spínač brzdových světel – výměna

Spínač je umístěn v nožním prostoru na boku pedálu. Jestliže se brzdové světlo nerozsvítí, zkontrolujeme nejprve pojistku. Potom zkontrolujeme žárovku. Teprve potom přezkoušíme spínač. Stáhneme ze spínače kabelový konektor a vzájemně ho propojíme (máme zapnuté zapalování). Jestliže se ani teď brzdové světlo nerozsvítí, musíme spínač vyměnit.


Demontáž– Vytáhneme konektor ze spínače brzdových světel.
– Nasadíme na šestihran klíč o velikostí 14 mm, pootočíme spínačem o 60° doleva a spínač vyjmeme.


Montáž

– Rukou stlačíme brzdový pedál a podržíme ho v této poloze.


– Nový spínač zasadíme do držáku 4.
– Spínač otočíme o 60° ve směru pohybu hodinových ručiček, až dosedne na doraz. Zoubek 5 musí zapadnout do drážky 6.
– Uvolníme brzdový pedál. Spínač se samočinně srovná na pouzdru 2.
– Sešlápneme pedál a odstraníme mezivložku 3, kterou jsme použili při seřizování.
Upozornění: mezivložka 3 volně přidržuje upevňovací zoubek, čímž zabraňuje jakémukoliv posunutí mezi spínačem a pouzdrem 2.
– Překontrolujeme funkci nového spínače brzdových světel: zapneme zapalování; již při lehkém sešlápnutí brzdového pedálu se musí rozsvítit brzdová světla.Obsah

WebZdarma.cz