Brzdový váleček kola – demontáž a montážDemontáž

– Vymontujeme brzdový buben.
– Brzdovou hadici uzavřeme vhodnou hadicovou svorkou. Přitom dáváme pozor, abychom brzdovou hadici nepoškodili.
– Brzdové čelisti rozevřeme nahoře tak daleko, aby se brzdový váleček uvolnil a aby se čelisti ustavily v této poloze pomocí samoseřizovací automatiky.


– Odšroubujeme převlečnou matici 1 brzdové hadice zadní strany brzdového válečku. Předtím přípojku brzdové hadice vyčistíme.
– Vyšroubujeme dva upevňovací šrouby 2 brzdového válečku ze zadní strany štítu brzdy.
– Odšroubujeme převlečnou matici 1 a vyndáme brzdový váleček.


Montáž

– Nový brzdový váleček s novým těsněním našroubujeme na brzdovou hadici. Matici zatím nedotahujeme, aby nevytékalo příliš mnoho brzdové kapaliny.
– Na štít brzdy nasadíme brzdový váleček a přišroubujeme ho momentem 10 Nm.
– Převlečnou matici brzdové hadice lehce dotáhneme.
– Sundáme hadicovou sponu.
– Brzdové čelisti stáhneme zpět a namontujeme brzdový buben.
– Odvzdušníme brzdový systém. Zpravidla postačí odvzdušnit jen ten brzdový váleček, u něhož jsme uvolnili brzdové vedení. Když je brzdový tlak i po odvzdušnění slabý, musíme odvzdušnit celou brzdovou soustavu.
– Pedál brzdy několikrát silně sešlápneme. Tím se ustaví brzdy zadního kola a seřídí se.
– Pozor: nakonec provedeme nezbytnou bezpečnostní kontrolu:
– Jsou brzdové hadičky dotažené?
– Jsou brzdové hadičky usazeny v úchytu?
– Jsou odvzdušňovací šrouby utažené?
– Je množství brzdové kapaliny dostatečné?
– Při běžícím motoru provedeme kontrolu těsnosti. Brzdový pedál sešlápneme silou 200 až 300 N (odpovídá tíze závaží o hmotnosti 20 až 30 kg) na dobu asi 10 s. Brzdový pedál už více nesešlapujeme. Zkontrolujeme těsnost veškerých přípojek.
– Několikrát zkušebně zabrzdíme na silnici s malým provozem.Obsah

WebZdarma.cz