Seřízení a výměna zátěžového regulátoru

Zátěžový regulátor řídí v závislosti na zatížení vozidla brzdový tlak v zadních kolech. Zabrání se tím přebrzdění zadních kol prázdného vozidla a zlepší se tak stabilita vozidla při brzdění.
Regulátor je umístěn vzadu na karosérii a je řízen ze zadní nápravy pomocí pružiny.


Seřízení

– Srovnáme přední kola do přímého směru.
– Stojící vozidlo připravené k jízdě postavíme na rovnou plochu.
– Do zavazadlového prostoru dáme 130 kg zátěže, pokud možno přímo nad zadní nápravu.


– Uvolníme upevňovací šroub 1 třmenu.
– Na oko 2 třmenu 3 zavěsíme pružinovou váhu. Třmen i s váhou stáhneme silou 70 N dolů (Punto GT: 50 N).
– Třmen 3 podržíme v této poloze a upevňovací šroub třmenu 1 utáhneme momentem 10 Nm.
– Seřízení jiného regulátoru provedeme odpovídajícím postupem.
Pozor: v případě nesprávné funkce zátěžový regulátor kompletně vyměníme.


Demontáž

– Odšroubujeme brzdové vedení a uzavřeme ho.
– Pomocí plochých kleští vyvěsíme ze zátěžového regulátoru pružinu.


– Odšroubujeme zátěžový regulátor.


Montáž

– Nový zátěžový regulátor našroubujeme momentem 25 Nm.
– Brzdové trubičky připevníme převlečnými maticemi, které utáhneme momentem 5 Nm.
– Na oko regulátoru zavěsíme pružinu.
– Seřídíme zátěžový regulátor.Obsah

WebZdarma.cz