Zadní brzdové segmenty – demontáž a montáž (Punto GT)Zadní brzdový třmen
1 – Držák brzdy
2 – Odvzdušňovací šroub
3 – Brzdový třmen
4 – Těsnění
5 – Ochranná krytka
6 – Brzdové segmenty


Demontáž

– Označíme si barvou polohu zadních kol vzhledem k nábojům, abychom mohli namontovat vyvážená kola zpět do původní polohy. Při povolování matic kol musí stát vozidlo na zemi. Zvedneme zadní část vozidla a sundáme zadní kola.


– Vyšroubujeme dolní upevňovací šroub brzdového třmenu, vodící čep přitom přidržujeme otevřeným klíčem. Úplně uvolníme parkovací brzdu.


– Odklopíme vzhůru těleso pístků a drátem ho zajistíme proti sklopení. Vyndáme brzdové segmenty. Pozor: pokud nemůžeme brzdové segmenty vyjmout, vyšroubujeme i druhý upevňovací šroub.
Pozor: když chceme brzdové segmenty znovu použít, označíme si je před demontáží barvou, abychom nezaměnili obložení pravého a levého kola. Vedlo by to k nerovnoměrnému brzdění. Vždy používáme jen originální brzdové segmenty od firmy FIAT nebo doporučené firmou FIAT. Měníme vždy všechny brzdové segmenty najednou i když hranice opotřebení dosáhl jen jeden brzdový segment. Různě opotřebené brzdové segmenty neznamenají závadu. Jestliže je mezi vnitřními a vnějšími brzdovými segmenty větší rozdíl než 2 mm, zkontrolujeme volnost chodu vodících čepů brzdového třmenu a pístků, popřípadě je vyměníme (práce pro odborný servis).


Montáž

Pozor: při vyjmutých brzdových segmentech nesešlapujeme pedál brzdy. Vytlačili bychom pístky z tělesa brzdy. Pokud bychom pístek nedopatřením vytlačili, vymontujeme brzdový třmen a necháme si ho sestavit v odborném servisu.
– Očistíme vodící plochy, respektive sedla segmentů v tělese vhodným měkkým kovovým kartáčem a vysajeme je vysavačem. Můžeme je rovněž vytřít hadrem namočeným v lihu. V žádném případě nesmíme použít čistící prostředky obsahující minerální oleje nebo nářadí s ostrými hranami.
– Před montáží brzdových segmentů prsty zkontrolujeme povrch brzdového kotouče, zda nemá rýhy. Kotouč s rýhami necháme přesoustružit nebo ho vyměníme. Změříme tloušťku brzdového kotouče.
– Překontrolujeme, zda není roztřepená prachovka. Poškozenou prachovku ihned vyměníme, protože pronikající nečistota rychle způsobí netěsnosti brzdového třmenu. Třmen bychom pak museli vymontovat a rozebrat (práce pro odborný servis).


– Pístky zašroubujeme silným tlakem otáčením doprava (ve směru hodinových ručiček) pomocí speciálního klíče FIAT–1856133000. Když nemáme toto speciální nářadí k dispozici, nasadíme do dvou drážek brzdového pístku ploché železo a pístek zašroubujeme. Pozor: na brzdový pístek nesmíme použít vytlačovací zařízení ani násadu kladiva, jinak bychom znemožnili automatické doseřizování brzdového třmenu.
Pozor: při zpětném zasunutí pístků dochází k vytlačování brzdové kapaliny z brzdových válců do vyrovnávací nádržky. Stav kapaliny v nádržce pozorujeme a popřípadě přebytečnou kapalinu vysajeme násoskou.
Na nasátou kapalinu použijeme vhodnou láhev nebo plastikovou nádobku, kterou budeme používat jenom pro brzdovou kapalinu. Nikdy nepoužíváme láhev od pitné vody! Brzdová kapalina je jedovatá a nesmíme ji v žádném případě nasát do úst. K odsávání proto použijeme injekční stříkačku. Při dolévání nesmí hladina brzdové kapaliny překročit značku „MAX“ v zásobní nádržce. Brzdová kapalina zvětšuje při ohřívání svůj objem a vytékala by na hlavní brzdový válec, narušila lak a způsobila korozi.


– Následující pracovní postup není bezpodmínečně nutný. Abychom zabránili pískání kotoučových brzd, tence potřeme hřbetní plochy brzdových segmentů a boční plochy opěrných segmentů – viz šipky – mazivem (např. Plastilube, Tunap VC 582/S, Cheron SRJ/2, Liqui Moly LM–36 nebo LM–508–ASC). Pasta se nesmí v žádném případě dostat na funkční plochy brzdových segmentů. V opačném případě pastu ihned vytřeme a brzdový segment vyčistíme lihem.
– Obě brzdové destičky nasadíme do brzdového třmenu. Dáváme pozor na to, aby byly tlačné pružiny umístěny paralelně k horní hraně obložení.


– Brzdový třmen sklopíme dolů, namáčkneme ho a přišroubujeme na nosič brzdy novými samojistícími šrouby momentem 50 Nm. Vodící čep přitom přidržujeme otevřeným klíčem.
– Zadní kola nasadíme tak, aby se kryly značky namalované před demontáží. Styčnou plochu ráfku a náboje kola předtím namažeme vazelínou na valivá ložiska. Našroubujeme kola. Vozidlo spustíme na kola a šrouby kol utáhneme křížem přes střed momentem 90 Nm. Pozor: brzdový pedál na místě několikrát sešlápneme, až ucítíme citelný odpor. Tím se brzdové obložení vystředí a zajistí se jeho správné dosednutí na brzdový kotouč.
– Zkontrolujeme stav brzdové kapaliny v zásobní nádržce, popřípadě ji doplníme na značku „MAX“.
– Seřídíme parkovací brzdu.
– Vozidlo několikrát lehkým sešlápnutím pedálu přibrzdíme z rychlosti asi 80 km/h na 40 km/h.
Pozor: až do ujetí asi 200 km musíme brzdit opatrně. Nemůžeme očekávat ihned plný brzdný účinek.
Upozornění: brzdové destičky musíme dávat do speciálního odpadu.
– Nakonec provedeme ještě nezbytnou bezpečnostní kontrolu:
– Jsou brzdové hadičky dotažené?
– Jsou brzdové hadičky usazeny v úchytu?
– Jsou odvzdušňovací šrouby utažené?
– Je množství brzdové kapaliny dostatečné?
– Při běžícím motoru provedeme kontrolu těsnosti. Brzdový pedál proto sešlápneme silou 200 až 300 N (odpovídá 20 až 30 kg) na dobu asi 10 s. Brzdový pedál už více nesešlapujeme. Zkontrolujeme těsnost veškerých přípojek.Obsah

WebZdarma.cz