Čerpadlo chladící kapaliny – demontáž a montážMotor FIRE

Čerpadlo chladící kapaliny motoru FIRE nejde zpravidla opravit. Při poškození musíme vyměnit celé čerpadlo. Při poškození těsnění hřídele čerpadla vytéká především při běžícím motoru chladící kapalina dolů z bloku motoru.


Demontáž

– Od baterie odpojíme kabel ukostření (–). Pozor: odpojením baterie vymažeme obsah elektronické paměti, například registr závad motoru nebo kód rádia. Před odpojením doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.
– Vypustíme chladící kapalinu.
– Vymontujeme kryt ozubeného řemenu a uvolníme ozubený řemen.


– Odšroubujeme čerpadlo – viz šipky. Čerpadlo vyjmeme z bloku motoru.


Montáž

Těsnící plochu na bloku motoru a na čerpadle chladící kapaliny nejdříve očistíme ostrou čepelí, potom otřeme suchým hadříkem, abychom odstranili zbytky těsnění a ostatní usazeniny.


– Jedním tahem naneseme na skříň čerpadla proužek silikonové těsnící hmoty od DOW CORNING Q 3-7057 (Fiat č. 5882442) o průměru přibližně 2,5 mm. Dáváme pozor, aby oba konce těsnícího kroužku byly spolu dobře spojeny.
– Namontujeme opatrně nové čerpadlo, které nesmíme v bloku motoru otočit. Šrouby neutahujeme příliš pevně, utahovací moment je 10 Nm.
– Namontujeme a napneme ozubený řemen.
– Počkáme nejméně hodinu, než začneme doplňovat chladící kapalinu, aby mohl těsnící prostředek ztuhnout. Teprve potom chladící kapalinu doplníme.
– Připojíme k baterii kabel ukostření (–). Nařídíme palubní hodiny a případně zadáme kód proti odcizení rádia.
– Po zkušební jízdě odstavíme vozidlo na suchou plochu a zkontrolujeme těsnost celého chladícího systému.


Zážehové motory nad 90 PS


Demontáž

– Čerpadlo chladící kapaliny je umístěno na straně bloku motoru a je poháněno klínovým řemenem, který pohání rovněž alternátor. Uvolníme klínový řemen.
– Je-li čerpadlo chladící kapaliny těžko dostupné, odmontujeme nejprve čerpadlo posilovače řízení.
– Od baterie odpojíme kabel ukostření (–). Pozor: odpojením baterie vymažeme obsah elektronické paměti, například registr závad motoru nebo kód rádia. Před odpojením doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.
– Odšroubujeme rovněž upínací příložku od čerpadla chladící kapaliny.
– Vypustíme chladící kapalinu.


– Odšroubujeme přívod k čerpadlu chladící kapaliny, šrouby 1.
– Odšroubujeme čtyři upevňovací šrouby 2 čerpadla chladící kapaliny, od bloku motoru sejmeme čerpadlo s těsněním.
– Odstraníme vhodnou škrabkou zbytky starého těsnění.
1 – kryt čerpadla
2 – vymezovací pouzdro
3 – pojistný šroub
4 – matice tělesa čerpadla
5 – upevňovací třmen
6 – těleso čerpadla
7 – oběžné kolo
8 – těsnicí kroužek
9 – pojistný kroužek
10 – ploché těsnění
11 – hřídelové těsnění
12 – těsnicí kroužek
13 – kuličkové ložisko
14 – řemenice klínového řemenu
15 – hřídel čerpadla


Rozebrání čerpadla chladící kapaliny

Pozor: k této práci potřebujeme vhodný lis a stahovák.
– Odšroubujeme kryt čerpadla.
– Sejmeme oběžné kolo z hřídele čerpadla. V odborném servisu Fiat používají pro tento účel stahovák A.40026.
– Vyšroubujeme pojistný šroub.
– Z tělesa čerpadla vytlačíme hřídel čerpadla včetně ložisek a řemenice.
– Řemenici odtlačíme od hřídele čerpadla.
– V případě poškozeného olejového těsnění je vymontujeme. Poškozené olejové těsnění vyrazíme mosazným trnem a nové olejové těsnění narazíme vhodnou trubkou.
– Poškozené díly čerpadla vyměníme za nové. Při smontování čerpadla dbáme na správnou vzdálenost oběžného kola od krytu čerpadla. Správná vzdálenost má být 0,8 až 1,3 mm, což přeměříme lístkovou měrkou. Hřídelem čerpadla se musí dát otáčet pouze rukou.


Montáž

– Vyměníme všechna těsnění za nová. Těsnící plocha musí být řádně očištěna a suchá.
– Všechny šrouby utáhneme momentem 25 Nm.
– Nasuneme zpět hadici chladící kapaliny a upevníme ji sponou.
– Namontujeme čerpadlo posilovače řízení.
– Namontujeme klínový řemen.
– Doplníme chladící kapalinu.
– Připojíme k baterii kabel ukostření (–). Nařídíme palubní hodiny a případné zadáme kód proti odcizení rádia.
– Po zkušební jízdě zjistíme stav těsnění chladícího systému.


Vznětový motor

Demontáž a montáž čerpadla chladící kapaliny v podstatě odpovídá popisu prací u zážehových motorů nad 90 PS. – Před demontáží čerpadla chladící kapaliny odšroubujeme jeden šroub na bloku motoru od potrubí chladící kapaliny a vysuneme potrubí z čerpadla. Těsnicí kroužek vyměníme za nový.
– Odpojíme hadice chladící kapaliny od čerpadla, předtím uvolníme na hadicích spony.

– Odšroubujeme upevňovací šrouby 1 od čerpadla chladící kapaliny vznětového motoru.


– Po rozmontování čerpadla si ověříme, zda má oběžné kolo správnou vzdálenost od krytu čerpadla, která má být 0,6 až 1,3 mm.Obsah

WebZdarma.cz