Chladič – demontáž a montáž

Dlouhodobým provozem vozidla může dojít k ucpání kanálků chladiče nečistotou v chladící kapalině a vápennými usazeninami. Za takových okolností dochází ke snížení chladícího účinku chladiče a motor je příliš teplý a přehřívá se. Chladič musíme v takovém případě demontovat a dle možnosti vyčistit podle návodu výrobce od usazenin pomocí běžného rozpouštědla kotlového kamene. Většinou však pomůže pouze výměna chladiče.


Demontáž

– Od baterie odpojíme kabel ukostření (–). Pozor: Odpojením baterie vymažeme obsah elektronické paměti, například registr závad motoru nebo kód rádia. Před odpojením doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.
– Uzavřeme hadice chladící kapaliny k chladiči hadicovou sponou nebo uzpůsobenými šroubovými svorkami, aby nevytekla chladící kapalina. Chladící kapalinu můžeme i vypustit.
– Sejmeme z chladiče horní a spodní hadici chladící kapaliny. Předtím vyšroubujeme spony šroubovákem a posuneme je zpět po hadici.
– U samostatné vyrovnávací nádržky odpojíme od chladiče spojovací hadici k vyrovnávací nádržce. Předtím uvolníme sponu na hadici.
– Odpojíme na chladiči kabel termospínače a od konektoru odpojíme kabel ventilátoru.
– Odšroubujeme chladič nahoře vlevo a vpravo.
– Vykloníme chladič dozadu a vyjmeme jej směrem nahoru i s ventilátorem ze spodního pryžového uložení. Pozor: hrany žeber chladiče jsou ostré, proto doporučujeme použít při manipulaci s chladičem pracovní rukavice.


Montáž

– Prohlédneme hadice chladící kapaliny, zda nejsou naříznuty, nemají-li trhliny nebo nejsou-li jinak poškozeny. Dle potřeby je vyměníme. Zkontrolujeme i stav pryžového lůžka chladiče.
– Horem zasuneme chladič tak, aby upevňovací čepy správně zapadly do dolního pryžového uložení. Pozor: při montáži nesmí v žádném případě dojít k pnutí chladiče. Chladič řádně vyrovnáme.
– Nasuneme na chladič horní i dolní hadici chladící kapaliny a hadice upevníme sponami.
– Nasuneme zpět hadici od vyrovnávací nádržky a upevníme ji sponou.
– Jestliže jsme hadici sevřeli svorkou, pak svorku odstraníme.
– Připevníme zpět kabely termospínače a ventilátoru.
– Naplníme chladící kapalinu, případně odvzdušníme chladící systém.
– Připojíme k baterii kabel ukostření.
– Zahřejeme motor a zkontrolujeme těsnost přípojů hadic.
– Znovu zkontrolujeme stav chladící kapaliny.Obsah

WebZdarma.cz