Chladící kapalina – vypouštění a plnění

Chladící kapalinu vyměníme pouze tehdy, provádíme-li opravu chladícího systému, při níž musíme vypustit chladící kapalinu. Výměna chladící kapaliny při pravidelné roční údržbě vozidla není nutná. V každém případě však vyměníme chladící kapalinu tehdy, jestliže měníme hlavu válců, chladič, výměník tepla nebo motor. Výměna chladící kapaliny je nutná, neboť protikorozní přísada v kapalině ztrácí časem své schopnosti.
Pozor: vzhledem k tomu, že je chladící kapalina jedovatá, musíme s ní zacházet jako s nebezpečným odpadem a odevzdat ji do určené sběrny.


Vypouštění chladící kapaliny

– Zapneme topení na nejvyšší výkon.
– Otevřeme víčko vyrovnávací nádržky chladící kapaliny. Pozor: u horkého motoru obalíme víčko před otevřením hadrem. Chráníme se tak před opařením. Doporučujeme otevírat uzávěr při teplotě chladící kapaliny pod +90 °C.
– Pod chladič postavíme čistou nádobu.
– Na dolní hadici chladící kapaliny u chladiče povolíme sponu, kterou posuneme zpět po hadici. Sejmeme hadici z chladiče a chladící kapalinu vypustíme.


– Pro zážehové motory nad 90 PS a vznětový motor: pokud musíme vypustit chladící kapalinu i z bloku motoru, např. při opravách prováděných na hlavě válců, postavíme pod motor vhodnou nádobu a na bloku motoru vyšroubujeme vypouštěcí šroub chladící kapaliny, který je v prostoru pod výfukovým kolenem. Chladící kapalinu necháme vytéci. Vypouštěcí šroub chladící kapaliny na bloku motoru utahujeme momentem 20 Nm.

Doplnění chladící kapaliny

Pozor: vzhledem k tomu, že chladič a výměník tepla jsou zhotoveny z hliníku, musíme celoročně používat nemrznoucí směs, doporučenou firmou Fiat, např. značku „Paraflu“. (Lze použít i chladící kapalinu FRIDEX D extra nebo FRIDEX eko, výrobce Velvana, a.s., Velvary.)
– Chladicí kapalinu připravíme smícháním destilované vody a nemrznoucího koncentrátu (viz instrukce na obalu; „Paraflu“ se ředí v poměru 1:1).
– Na chladič nasuneme spodní hadici chladící kapaliny a upevníme ji sponou.


– Vpravo nahoře odšroubujeme od chladiče uzávěr chladiče A. U některých modelů je ve vratném topném vedení umístěn přídavný odvzdušňovací šroub B, viz tabulka, který otevřeme.

Uzávěr chladiče a odvzdušňovací šroub u různých modelů
Model / motorFIRE90 PS133 PSDiesel
bez klimatizaceA+BAAB
s klimatizacíBA+B


– Chladící systém plníme tak dlouho, dokud se neobjeví chladící kapalina v hrdle chladiče A, případně v odvzdušňovacím šroubu B. V daném případě máme jistotu, že není v chladícím systému žádný vzduch.
– Zašroubujeme uzavírací šroub.


– Chladící kapalinu doplníme tak, aby hladina chladící kapaliny byla asi 3 cm pod plnícím hrdlem vyrovnávací nádržky. U motorů s oddělenou vyrovnávací nádržkou (motor 90 PS, motor s turbodmychadlem, vznětový motor) musí být nádržka plná do poloviny.
– Nasadíme víčko vyrovnávacím ventilem a zašroubujeme ho. Předtím zkontrolujeme, zda je pryžové těsnění víčka vyrovnávací nádržky neporušené a víčko zašroubujeme.
– Spustíme motor, a aby došlo k pohybu chladící kapaliny, zvýšíme občas otáčky motoru až nad 4000 min-1.
– Necháme běžet motor ve volnoběžných otáčkách a vyčkáme, až se zapne ventilátor. Po dalších pěti minutách motor zastavíme.
– Zkontrolujeme stav chladící kapaliny ve vyrovnávací nádržce, případně ji doplníme. Pozor: před doplněním studené chladící kapaliny necháme asi 30 minut chladnout motor.
– Zkontrolujeme chladící systém, zvláště všechny přípoje hadic včetně uzavíracích šroubů, uzávěrů a čerpadla chladící kapaliny, zda dobře těsní.Obsah

WebZdarma.cz