Chladící kapalina

Chladící systém plníme celoročně směsí destilované vody a nemrznoucího koncentrátu s ochranným prostředkem proti korozi. Tato směs brání škodám, které by mohly vzniknout zamrznutím chladící kapaliny v systému, korozí nebo vznikem usazenin a mimoto zvyšuje bod varu chladící kapaliny. Uzavřením vyrovnávací nádržky se po zahřátí motoru vytvoří v chladícím systému přetlak max. 0,98 bar (98 kPa), který má příznivý vliv na zvýšení bodu varu chladící kapaliny. Okruh proto musí dobře těsnit. Tím je zaručeno i dokonalé chlazení motoru. V případě nižšího bodu varu chladící kapaliny může dojít k přehřátí motoru, k poškození chladícího systému a k poškození motoru.
Pozor: vzhledem k tomu, že jsou chladič a výměník tepla zhotoveny z hliníku, smíme použít pouze takový ochranný prostředek proti mrazu a korozi, který je doporučen firmou Fiat, např. koncentrát „Paraflu“. V ČR lze bez problémů použít kvalitní chladící kapalinu FRIDEX D extra nebo FRIDEX eko, výrobce Velvana, a.s., Velvary.
Poměr nemrznoucího koncentrátu a destilované vody se řídí podle návodu na obalu chladící kapaliny a podle toho, do které teploty bude směs ještě odolná proti zmrznutí. Například koncentrát „Paraflu“ namíchaný v poměru jeden díl destilované vody a jeden díl chladícího koncentrátu odolá mrazu až do –35 °C. Příliš velký poměr (malé množství destilované vody) není však žádoucí, neboť se může projevit sníženým chladícím účinkem směsi. Celkové množství chladící kapaliny v motoru – viz tabulka „Údaje o motoru“.Obsah

WebZdarma.cz