Tabulka poruch chladící soustavyPorucha: je příliš vysoká teplota chladící kapaliny, ukazatel teploty chladící kapaliny stojí v červeném poli, nebo se rozsvítila kontrolka.
PříčinaOdstranění
Málo chladící kapaliny v systému chlazeníVyrovnávací nádržka musí být naplněna chladící kapalinou až nad značku „Min“. Překontrolovat těsnost systému chlazení
Termostat neotevíráZjistit, zda je horní hadice chladící kapaliny na chladiči teplá. V opačném případě vymontovat termostat a překontrolovat jeho činnost
Málo napnutý klínový řemen působící na čerpadloZkontrolovat napnutí klínového řemenu a napnout ho dle potřeby (neplatí pro motory FIRE)
Vadný snímač teploty chladící kapalinyPřekontrolovat činnost snímače teploty chladící kapaliny
Vadný ukazatel teploty chladící kapalinyNechat zkontrolovat ukazatel teploty chladící kapaliny
Vadné víčko vyrovnávací nádržkyZkontrolovat systém chlazení a stav víčka vyrovnávací nádržky
Žebra chladiče jsou znečištěnaVymontovat chladič a ze strany motoru vyfoukat stlačeným vzduchem
Vnitřek chladiče je zanesen korozí nebo vápnem. Chladič je teplý jen v horní části, spodní hadice od chladiče není tepláOdstranit usazeniny z chladiče pomocí rozpouštědla kamene, případně vyměnit chladič
Ventilátor nezapínáZkontrolovat, zda je v pořádku upevnění kabelu a mají-li kontakty správný dotek. Případně použít pomocný kabel a spojit ventilátor přímo s baterií, viz také schéma zapojení. Pozor: nebezpečí úrazu od běžícího ventilátoru, může nečekaně sepnout, a to i při vypnutém zapalování! Zkontrolovat činnost termospínačeObsah

WebZdarma.cz