Chladící systém – kontrola

Netěsnost chladícího systému a funkčnost přetlakového ventilu umístěného v uzávěru chladiče, můžeme překontrolovat speciálním kontrolním přístrojem, který je k dostání ve specializovaných obchodech.
– Zahřejeme motor na provozní teplotu, zahřátý motor vypneme.
– Zapneme topení na nejvyšší výkon.
– Odšroubujeme víčko vyrovnávací nádržky. Pozor: při otevírání víčko obalíme hadrem, abychom se neopařili. Vhodná teplota pro otevření uzávěru je pod +90 °C.


– Nasadíme kontrolní přístroj na hrdlo vyrovnávací nádržky a ručním čerpadlem vytvoříme přetlak asi 1,0 bar (100 kPa). Klesne-li přetlak během deseti sekund, vyhledáme a odstraníme netěsné místo. Netěsné místo zjistíme podle unikající chladící kapaliny.
– Dochází-li ke snížení tlaku aniž by někde zjevně unikala chladící kapalina, jedná se o vnitřní závadu na motoru, např. poškozené těsnění hlavy válců nebo trhliny v tělese hlavy válců.


– Po kontrole přetlakového ventilu v uzávěru chladiče nasadíme na jeho hrdlo kontrolní přístroj a ručním čerpadlem vytvoříme přetlak. Ověříme si, při jakém přetlaku dochází k otevření přetlakového ventilu. Požadovaná hodnota přetlaku je 0,98 bar (98 kPa).
– Odstraníme kontrolní přístroj a zašroubujeme uzávěr chladiče. V případě poškozeného těsnění uzávěru vyměníme těsnění za nové.Obsah

WebZdarma.cz