Chlazení motoru

Průtok chladící kapaliny je regulován pomocí termostatu. Po dobu, kdy je motor studený, cirkuluje chladící kapalina jenom v hlavě válců a v bloku motoru a – při otevřeném topení – ve výměníku tepla. S rostoucí teplotou otevře termostat velký okruh chladící kapaliny a chladící kapalina pak protéká chladičem. Proudění chladící kapaliny zajišťuje čerpadlo, které je poháněno klínovým řemenem, u motoru „FIRE“ pak ozubeným řemenem. Chladící kapalina proudí chladičem shora dolů a je ochlazována vzduchem, proudícím žebry chladiče. Jakmile stoupne teplota chladící kapaliny na asi +92 °C, zapne termospínač elektrický ventilátor. Klesne-li teplota chladící kapaliny pod +87 °C, dojde k vypnutí ventilátoru. Rozdíl teplot je volen záměrně, aby nedocházelo k příliš častému vypínání a zapínání ventilátoru při teplotě kapaliny okolo +92 °C. Vozidla se vznětovým motorem a s motory nad 90 PS mají dvoustupňové spouštění ventilátoru. K zapnutí ventilátoru v prvním stupni dojde již při nižší teplotě.
Vyrovnávací nádržka chladící kapaliny slouží k tomu, aby zachytila chladící kapalinu, která začne při zahřátí nabývat na objemu. Chladící systém je při provozní teplotě pod tlakem. Ve víčku vyrovnávací nádržky je instalován pojistný ventil, který udržuje tlak na hranici max. 0,98 bar (98 kPa). Při překročení kritické hranice pojistný ventil nouzově otvírá.Okruh průtoku chladící kapaliny u motoru „FIRE“

1 – Chladič
2 – Elektrický ventilátor
3 – Vyrovnávací nádržka
4 – Čerpadlo chladící kapaliny
5 – Vedení chladící kapaliny ke skříni škrtící klapky
6 – Vedení chladící kapaliny od skříně škrtící klapky
7 – Výměník tepla pro vytápění vozidla
8 – Vedení chladící kapaliny od výměníku tepla
9 – Vedení chladící kapaliny k výměníku tepla
10 – Termostat
11 – Vedení chladící kapaliny k chladiči
12 – Vedení chladící kapaliny od chladiče k čerpadlu
Okruh průtoku chladící kapaliny u motorů nad 90 PS

1 – Chladič
2 – Elektrický ventilátor
3 – Vedeni chladící kapaliny k chladiči
4 – Termostat
5 – Čerpadlo chladící kapaliny
6 – Vedení chladící kapaliny k výměníku tepla
7 – Výměník tepla pro vytápění vozidla
8 – Vedení chladící kapaliny od výměníku tepla
9 – Vedení chladící kapaliny od chladiče k čerpadlu
10 – Vyrovnávací nádržka
Obsah

WebZdarma.cz