Pravidla čistoty při práci na palivovém systému

Při práci na palivovém systému je třeba pečlivě dodržovat následující zásady:
– Místa spojení a jejich okolí důkladně očistíme. Demontované díly odložíme na čistou podložku a přikryjeme je. Použijeme k tomu fólii nebo papír. Nepoužíváme třepivé hadry!
– Otevřené části soustavy pečlivě zakryjeme, popř. uzavřeme, a to zejména tehdy, když opravu neprovádíme okamžitě.
– Náhradní díly vyjímáme z obalů těsně před jejich montáží. Montujeme jen čisté náhradní díly.
– Při otevřené palivové soustavě nepracujeme se stlačeným vzduchem. S vozidlem pokud možno nepohybujeme.
– U vstřikovacího zařízení zážehových motorů respektujeme dodatečné pokyny.Obsah

WebZdarma.cz