Alternátor

Vozidla FIAT PUNTO jsou vybavena alternátorem od firmy BOSCH nebo MARELLI. Podle modelu a výbavy se montují alternátory s různými výkony.
Alternátor je poháněn klínovým řemenem od klikového hřídele. Rotor s budícím vinutím se přitom otáčí ve statoru se zhruba dvojnásobnými otáčkami motoru.
Přes uhlíky a sběrné kroužky teče do budícího vinutí budící proud a přitom vzniká magnetické pole. Poloha magnetického pole se podle otáček rotoru vzhledem k vinutí statoru stále mění a v důsledku těchto změn vzniká ve vinutí statoru střídavý proud.
Baterie však může být dobíjena pouze stejnosměrným proudem, a proto se střídavý proud v usměrňovači v diodové desce mění na stejnosměrný. Napěťový regulátor podle stavu nabití baterie mění zapínáním a vypínáním budícího proudu nabíjecí proud. Současně udržuje napěťový regulátor nezávisle na otáčkách konstantní provozní napětí asi 14 V.Obsah

WebZdarma.cz