Brzdová světla – kontrola

– Zkontrolujeme žárovky v brzdových světlech, případně je vyměníme. Jsou-li žárovky v pořádku, překontrolujeme spínač brzdových světel. Spínač brzdových světel je na bloku pedálů nad brzdovým pedálem. Při sešlápnutí brzdového pedálu se vysune ze spínače přítlačný kolík. Spínač tak sepne okruh a rozsvítí se brzdová světla.
– Překontrolujeme spínač brzdových světel. Spínač je v prostoru na nohy na ložisku brzdového pedálu.
– Zapneme zapalování.
– Oba kontakty v konektoru brzdového spínače přemostíme krátkým pomocným vodičem. Jestliže se nyní rozsvítí brzdová světla, je spínač vadný a musíme ho vyměnit.Obsah

WebZdarma.cz