Baterie – demontáž a montáž

Baterie je na levé straně v motorovém prostoru.


Demontáž

Pozor: po odpojení baterie dojde ve vozidle k vymazání následujících elektronických registrů:
– Z řídící jednotky se vymažou tzv. „naučené“ provozní hodnoty, nutné pro běh motoru, např. ovládání volnoběhu, přizpůsobené každému konkrétnímu motoru. Po opětovném připojení baterie se proto mohou krátkodobě zhoršit jízdní vlastnosti vozidla (zahlcování, vynechávání při zrychlování nebo nepravidelný až špatný chod při volnoběžných otáčkách).
– Z registru závad se vymažou případně uložené kódy závad vstřikovací a zapalovací soustavy. To stíží nebo znemožní diagnostiku závad při pozdější kontrole v servisu.
– Z rádia se vymaže bezpečnostní kód a nastavené frekvence vysílačů. Sériové montovaná rádia mají zpravidla bezpečnostní kódování proti krádeži. Jestliže neznáme kód, můžeme nechat uvést rádio znovu do provozu jen v odborném servisu FIAT.
Aby nedošlo k výše popsanému nepříjemnému vymazání registrů, používají v odborném servisu tzv. „paměťový kabel“. Tento kabel je spojen se suchou devítivoltovou baterií a připojuje se nejjednodušeji přes zapalovač cigaret. Tento kabel můžeme zakoupit v obchodě s náhradními díly. Můžeme si ho však vyrobit i sami. Jestliže nemáme „paměťový“ kabel k dispozici, měli bychom si před odpojením baterie zjistit bezpečnostní kód rádia a nechat vyvolat registr závad (práce pro odborný servis).


Demontáž

– Otevřeme víko motoru.
Pozor: před odpojením kabelů od baterie se přesvědčíme, zda jsou ve vozidle vypnuty všechny spotřebiče.


– Odpojíme kabely od baterie. Nejprve ukostřovací kabel 1 (–) a potom kladný kabel 2 (+). Předtím odklopíme krycí víčko nahoru.
– Odšroubujeme upevňovací matici 3 a vyjmeme přídržnou desku. Vyjmeme baterii.
Pozor: baterie obsahuje jedovaté látky, které se nesmí dostat do domácího odpadu. Při koupi nové baterie odevzdáme starou u prodejce nebo ji odevzdáme na skládce zvláštních odpadů. Místní a městské úřady podávají informace o tom, kde se nachází nejbližší skládka zvláštních odpadů.


Montáž

– Před zpětnou montáží vyleštíme póly baterie. Vhodný je k tomu mosazný drátěný kartáč. Abychom zabránili korozi, potřeme oba póly baterie speciálním tukem na ochranu proti působení vzdušného kyslíku, např. kontaktovou vazelínou od firmy BOSCH.
– Nasadíme baterii. Nasadíme přídržnou desku a přišroubujeme ji.
Pozor: před připojením kabelů k baterii se přesvědčíme, zda jsou ve vozidle vypnuty všechny elektrické spotřebiče. Jinak by při připojování mohly přeskakovat jiskry nebo by mohlo dojít k poškození elektrických zařízení. Dbáme na bezvadné spojení s kostrou a na to, aby byly čisté kontakty. Větší přechodové odpory způsobují, zejména při startování, přetěžování elektronických řídících jednotek a v extrémním případě mohou způsobit dokonce jejich zničení.
– Připojíme kladný kabel na kladný (+) pól a potom ukostřovací kabel na záporný (–) pól. Nasadíme víčko na kladný pól. Pozor: při špatném připojení baterie (přepólování) může dojít k vážnému poškození alternátoru a elektrických zařízení.
– Póly baterie potřeme vazelínou nebo ochranným tukem (např. od firmy BOSCH).
– Nařídíme palubní hodiny.
– Zadáme bezpečnostní kód rádia, viz návod k obsluze rádia. Uložíme do paměti frekvence vysílačů.


Doporučené baterie

Největší výrobce akumulátorů v České republice, firma Autobaterie s. r. o. v České Lípě, doporučuje používat tyto akumulátory:
– pro FIAT PUNTO se zážehovým motorem typ AFA, VARTA, BOSCH 53653 nebo 54459 vyráběné v České republice,
– pro FIAT PUNTO diesel typ AFA, VARTA, BOSCH 56219.
Všechny výše uvedené akumulátory jsou k dispozici u autorizovaných dealerů Autobaterie Česká Lípa.Obsah

WebZdarma.cz