Pokyny k bezúdržbové baterii

Do vozidel PUNTO jsou sériově montovány bezúdržbové baterie. I tuto baterii však musíme v rámci údržby někdy dolít destilovanou vodou, přičemž musíme dodržovat některé zásady:
– K dobíjení můžeme používat normální nabíjecí přístroje. Baterii můžeme nabíjet i rychlonabíječem. Nabíjecí proud by měl být mezi 3 a 25 ampéry, nabíjecí napětí mezi 14 a 15,5 volty.
– Baterii dobíjíme jen na volném prostranství nebo v dobře větrané místnosti.
– Při nízkém stavu elektrolytu, např. po delším pobytu v tropickém podnebí, doléváme destilovanou vodu, viz část „Údržba“.
– Jestliže chceme odstavit vozidlo na dobu delší než tři měsíce, vymontujeme baterii a nabitou ji uskladníme. Teplota vhodná pro uskladnění baterie je mezi 0 °C a 27 °C. V tomto intervalu teplot dochází k nejmenšímu samovolnému vybíjení baterie. Nejpozději po třech měsících baterii znovu dobijeme, jinak by již nešla použít.
– Rovnoměrně očistíme póly baterie a potřeme je vazelínou nebo kontaktovou vazelínou od firmy BOSCH.
– Nesmíme používat pomocné startovací přístroje, protože pak je baterie krátkodobě vystavena působení velmi silných proudů.Obsah

WebZdarma.cz