Baterie – kontrola

Stav baterie zjistíme změřením napětí pomocí voltmetru, který připojíme mezi póly baterie.
– Odpojíme póly baterie.
Před měřením musí být baterie minimálně dvě hodiny odpojená.


– Mezi póly baterie připojíme voltmetr a změříme její napětí. Měření musíme provést velmi přesně. 12,6 V a více znamená, že baterie je v dobrém stavu. 12,4 V je normální stav. 12,3 V a méně značí, že baterie je ve špatném stavu. Musíme baterii dobít nebo vyměnit.
– Připojíme baterii zpět.


Kontrola zatížené baterie

– Mezi póly baterie připojíme voltmetr.
– Startujeme motor a na voltmetru odečteme napětí v okamžiku, kdy je spouštěč v činnosti.
– V průběhu startování nesmí u plně nabité baterie klesnout napětí pod hodnotu 10 V (při teplotě elektrolytu asi 20 °C).
– Jestliže napětí po zahájení startování okamžitě významně poklesne a zjistíme-li rozdílné hustoty elektrolytu v článcích, je to známka vadné baterie.


Hustota elektrolytuHustota elektrolytu s hodnotou napětí nám dává přesné údaje o stavu nabití baterie. Šroubovákem odpáčíme krycí lištu. K měření hustoty použijeme hustoměr na kyselinu, který můžeme levně zakoupit v prodejně s autopříslušenstvím. Čím je větší hustota nasáté kyseliny, tím víc je vynořený plovák. Na stupnici můžeme odečíst hodnotu hustoty v jednotkách specifické hmotnosti (g/ml) nebo ve stupních Baumého (+°Bé). Hustota musí mít následující hodnoty:
Stav baterie+°Bég/ml
Vybitá161,15
Napůl vybitá241,22
Dobře nabitá301,26

Postupně změříme všechny bateriové články. Ve všech článcích musíme naměřit stejnou hustotu elektrolytu (maximální odchylka může být 0,04 g/ml). Jinak můžeme považovat baterii za poškozenou.Obsah

WebZdarma.cz