Bezpečnostní pokyny při práci s alternátorem

Při práci s alternátorem musíme dodržovat různé zásady, abychom předešli škodám na elektrické instalaci. Kompletní rozebrání nebo generální opravu alternátoru bychom měli přenechat odbornému servisu.
– Jestliže připojujeme ještě jednu baterii (např. při pomocném startování), musíme důsledně dbát na to, aby byly navzájem spojeny vždy stejné póly baterie.
– Při připojování nabíječe musíme kabely napojit na správné svorky baterie.
– Před nabíjením odpojíme od baterie ukostřovací i kladný kabel.
– Motor nesmíme nechat běžet bez připojené baterie.
– Nikdy nesmíme zkratovat svorky na alternátoru a na regulátoru napětí.
– Alternátor nesmíme přepólovat.Obsah

WebZdarma.cz