Baterie se samovolně vybíjí

Podle vybavení vozidla se k přirozenému samovolnému vybíjení baterie přičítá i odběr proudu různými řídícími jednotkami v klidovém stavu. Baterii v odstaveném vozidle bychom tedy měli dobíjet nejpozději každých šest týdnů. Máme-li podezření na ztrátové proudy, pak prověříme palubní síť podle následujícího návodu:
– Ke kontrole použijeme plně nabitou baterii.


– Na ampérmetru (s měřícími rozsahy aspoň 0–5 mA až 0–5 A) nastavíme největší rozsah. Od baterie odpojíme ukostřovací (–) kabel. Pozor: po odpojení dojde k vymazání provozních hodnot z registru elektronické řídící vstřikovací jednotky a k vymazání bezpečnostního kódu a naprogramovaných vysílačů z paměti rádia. Před odpojením doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.
– Ampérmetr připojíme mezi záporný (–) pól baterie a ukostřovací kabel (–). Kladný (+) kontakt ampérmetru připojíme na ukostřovací (–) kabel a záporný kontakt ampérmetru na záporný (–) pól baterie. Kontrolu velkého vybíjení můžeme detekovat i žárovkovou zkoušečkou. Jestliže se však žárovka mezi záporným pólem a ukostřovacím kabelem nerozsvítí, použijeme na jemnější zjišťování ampérmetr.
– Vypneme všechny spotřebiče. Jsou-li montovány, odpojíme palubní hodiny (a jiné permanentní spotřebiče) a zavřeme dveře.
– Rozsah ampérmetru postupně zmenšujeme na miliampérový, až přístroj ukáže čitelnou výchylku (přípustná výchylka je 1–3 mA při všech spotřebičích vypnutých).
– Pokud je výchylka větší, vyjímáním pojistek postupně přerušujeme různé proudové obvody. Tam, kde výchylka ampérmetru klesne na nulu (nebo klesne o významnou hodnotu), se nachází zdroj poruchy. Příčinou mohou být: zkorodované a znečištěné kontakty, prodřené kabely, vnitřní zkrat v přístrojích a podobně.
– Pokud nenajdeme žádnou závadu v jištěných obvodech, musíme postupně odpojovat i nejištěné agregáty. Ty tvoří především alternátor a spouštěč.
– Jestliže při odpojení některého agregátu klesne výchylka na nulu, pak musíme tento přístroj opravit nebo vyměnit. Při proudových ztrátách ve spouštěči nebo v zapalování musíme podle schématu zapojení přezkoušet i startovací spínač zapalování.
– Po skončení kontroly k baterii připojíme ukostřovací (–) kabel.
– Nařídíme palubní hodiny.
– Zadáme bezpečnostní kód rádia.Obsah

WebZdarma.cz