Dodatečná montáž elektrického příslušenstvíKabely, které při montáži příslušenství dodatečně zabudováváme k sériově montované kabeláži ve vozidle, musíme upevňovat pokud možno vždy podél jednotlivých kabelových svazků a k jejich kabelovým spojkám a gumovým objímkám.
V případě potřeby upevníme nové zabudované kabely izolační páskou, plastikovým páskem, kabelovým páskem atd., abychom zabránili uvolnění a prodření kabelů během jízdy. Musíme dodržet minimální vzdálenost 10 mm mezi brzdovým vedení a pevně zabudovanými kabely a minimální vzdálenost 25 mm mezi brzdovým vedením a kabely, které vibrují s motorem nebo s jinými částmi vozidla.
Při vrtání děr do karosérie okraje otvorů zabrousíme, natřeme základovou barvou a nalakujeme. Odstraníme z karosérie všechny železné třísky.
Při všech montážních pracích, které se týkají elektrického rozvodu, vždy odpojíme ukostřovací kabel (–) od baterie vozidla. Zavěsíme jej stranou, aby nedošlo ke zkratu v elektrickém rozvodu. Pozor: po odpojení baterie se vymažou hodnoty z chybového registru motoru a ovládání převodovky, ABS i jiných elektrických přístrojů, jako např. rádia a hodin. Zvláštní instrukce na toto téma jsou v části Baterie – demontáž a montáž.
Při dodatečné montáži dalších elektrických spotřebičů musíme zkontrolovat, zda zvýšené zatížení nepřetíží stávající alternátor. V případě potřeby namontujeme alternátor s větším výkonem.Obsah

WebZdarma.cz