Hledání poruch v elektrické instalaci

Při zjištění závady v elektrické instalaci postupujeme systematicky. To platí při zkoušení vadných žárovek i nefunkčních elektromotorů.
Je-li elektrická součástka jištěna, zkontrolujeme nejprve pojistky. Aktuální osazení pojistek je uvedeno na návodu na víčku pojistkové skříně, viz také „Výměna pojistek“.
Vadnou pojistku v případě potřeby vyměníme. Po zapnutí elektrického spotřebiče zkontrolujeme, zda se nová pojistka ihned nespálí. V tom případě zjistíme nejprve závadu a potom ji odstraníme. Zpravidla se jedná o zkrat. To znamená, že na nějakém místě, někdy i uvnitř elektrického přístroje, je propojen ukostřovací a kladný kontakt.
Když při neporušené pojistce žárovka nesvítí, respektive neběží elektromotor, zkontrolujeme přívod elektrického proudu.


Žárovky – kontrola

– Žárovku demontujeme a prohlédneme. Je-li vlákno přepálené nebo sedí-li baňka v objímce volně, žárovku vyměníme.
– Chceme-li zjistit, zda je žárovka neporušená, postupujeme následovně: kladné vedení (+) a ukostřovací vedení (–) napojíme přímo na póly baterie a spojíme se žárovkou. Přitom není důležité, jak kabely na žárovku připojíme. Jeden připojíme na proudový kontakt, druhý na pouzdro žárovky. Když ani nyní žárovka nesvítí, vyměníme ji. Poznámka: kontakty na žárovce a v objímce nesmějí být zkorodované. Zkorodované a zprohýbané kontakty očistíme brusným papírem a zajistíme bezvadný kontakt.
– Je-li žárovka neporušená, namontujeme ji a zapneme. Nesvítí-li, zkontrolujeme žárovkovou zkoušečkou přívod proudu. Zkoušečku přiložíme na kostru. To znamená: jeden kontakt zkoušečky připojíme na dobře uzemněné místo na motoru (holý kov) nebo přímo na záporný pól baterie. Druhý hrot zkoušečky (+) držíme buď na přívodní zástrčce, nebo jej zabodneme do přívodního kabelu. Pokud se nyní zkoušečka rozsvítí a žárovka přesto nesvítí, je přerušený ukostřovací přívod k žárovce. Chceme-li přívod překontrolovat, přiložíme na objímku žárovky pomocný ukostřovací vodič. Žárovka teď musí svítit. Poznámka: existují žárovky, které mají jen napěťový přívod, například u parkovacích světel a vnitřního osvětlení vozidla. Tyto žárovky jsou spojeny přímo s kostrou přes svou objímku.
– Nevykazuje-li přívodní kabel k žárovce žádné napětí, zkoušečka se tedy nerozsvítí, je s velkou pravděpodobností poškozený spínač. Zkontrolujeme funkčnost spínače.


Elektromotory – kontrola

Ve vozidlech vykonávají stále více funkcí malé elektromotory. Mezi ně například patří spouštěč okna, posuvná střecha, elektrické centrální zamykání dveří nebo elektrická anténa.
Každý motor se podle potřeby zapíná přes spínač, většinou ručně. U elektrické antény se spínač automaticky ovládá autorádiem.
– Zkontrolujeme pojistku patřičného elektromotoru, popřípadě ji vyměníme.
Poznámka: u elektrického spouštěče okna a centrálního zamykání dveří musíme před další manipulací odstranit příčinu přetěžování. Tou mohou být například zledovatělé okenní tabule a zámky nebo znečištěné kolejnice oken.
– Přepálí-li se nová pojistka hned znovu, jde s velkou pravděpodobností o zkrat.
– Chceme-li jednoznačně zjistit, zda se porucha nachází v motoru, přiložíme k motoru dva pomocné kabely (o průměru asi 2 mm) přímo od baterie vozidla. Kladný kabel na kladný pól, ukostřovací kabel na ukostřovací pól motoru. Umístění obou pólů najdeme v případě nejasností ve schématu zapojení. V případě potřeby musíme demontovat motor. Všechny elektrické motory ve vozidle jsou napájeny bateriovým napětím (12 až 14 voltů). Pracuje-li nyní motor jak má, bylo poškozené napájení proudem. Poznámka: pomalu běžící nebo vynechávající motor může mít opotřebené uhlíky. V tom případě uhlíky (sběrací kartáčky) vyměníme.
– Pokud motor pracuje, stanovíme pomocí schématu zapojení, které přívodní vedení k elektromotoru je pod napětím po zapnutí spínače a předchozím zapnutí zapalování.
– Přívodní kabel k elektromotoru zkontrolujeme zkoušečkou. Protože elektromotory protéká velký proud, můžeme použít obvyklou žárovkovou zkoušečku. Ta má špičatou jehlu, kterou lze propíchnout přívodní kabel. Tak jednoduše zkontrolujeme napětí. Motory, které se točí zleva doprava, například motory spouštěče okna, mají dva kladné kontakty. Kontrola motoru stěračů – viz příslušná část.
– Není-li na elektromotoru napětí, je vadné napájení proudem. Vyhledáme poruchu v přívodním vedení podle schématu zapojení a odstraníme ji. Elektromotory mají zpravidla na základě vysoké spotřeby proudu přídavná spínací relé. Kontrola viz příslušná část.
– Pokud jsme nenalezli závadu, zkontrolujeme spínač.
– Je-li vadný kabel, doporučujeme použít nový kabel, neboť je obtížné závadu v kabelu lokalizovat.Obsah

WebZdarma.cz