Elektrická instalace

Při kontrole elektrické instalace se setkáme s pojmy jako napětí, proud a odpor.
Napětí se měří ve voltech (V), proud v ampérech (A) a odpor v ohmech (W). Pod pojmem napětí se u vozidla zpravidla míní napětí baterie. Jedná se o stejnosměrné napětí o velikosti asi 12 voltů. Velikost napětí na baterii závisí na stavu baterie a vnější teplotě. Může se pohybovat mezi 10 až 13 volty. Při chodu motoru je elektrická síť vozidla zásobována elektrickým proudem z generátoru (alternátoru). Napětí elektrického proudu z alternátoru je při středních otáčkách asi 14 voltů.
Pojem proud se v oblasti elektrického zařízení automobilu objevuje relativně zřídka. S údajem o velikosti proudu se setkáme například na zadní straně pojistek. Údaj udává maximální proud, který může protékat obvodem, aniž by pojistka shořela a tím elektrický obvod přerušila.
Všude, kde proud protéká, musí překonávat odpor. Odpor mimo jiné závisí na následujících faktorech: průřez vedení, materiál a délka vedení, atd. Je-li odpor příliš velký, dochází k poruchám. Odpor nesmí být příliš vysoký například ve vedeních zapalování, jinak chybí na svíčkách dostatečně silná zapalovací jiskra, která zapaluje směs pohonné látky a vzduchu.Obsah

WebZdarma.cz