Kontrola průchodnosti spínače

Většina elektrických spotřebičů se zapíná a vypíná spínačem ovládaným ručně. Naproti tomu existují spínače, které se ovládají automaticky. K těm se například počítá tlakový spínač oleje a čidlo stavu brzdové kapaliny. Úlohou spínače je v zásadě uzavírat a přerušovat elektrický okruh. Existují spínače, které přerušují ukostřovací vedení a spínače přerušující kladné vedení.


Spínače žárovek a elektromotorů – kontrola

– Demontujeme příslušný spínač.
– Jednoduché spínače mají pouze dva kontakty pro kabel. V tomto případě musí být na jednom kontaktu vždy napětí (+) a po zapnutí také na druhé svorce. Existují také spínače s více svorkami. U těchto spínačů si ujasníme pomocí schématu zapojení, která svorka musí být pod napětím, případně nejprve zapneme zapalování.
– Zkoušečkou zjistíme, zda je na spínači napětí. Rozsvítí-li se zkoušečka, zapneme spínač a na výstupní svorce zkoušíme, zda je také pod napětím. Je-li tomu tak, je spínač funkční.
– Není-li na vstupní svorce žádné napětí, je přívodní vedení přerušeno. Podle schématu zapojení zkontrolujeme přívod napětí, případné zabudujeme nové vedení.


Stavové spínače – kontrola

Stavové spínače jsou například tlakový spínač oleje nebo čidla stavu brzdové a chladící kapaliny.
– Zkoušečku průchodnosti (zkoušečka nebo ohmmetr) připojíme na přívodní a výstupní vedení spínače. Odpojíme kabel na spínači. Pozor: spínače, které jsou vešroubovány v bloku motoru, nemají zpravidla žádný ukostřovací kabel, neboť pouzdro spínače slouží přes blok motoru jako ukostření.
– Při uzavřeném spínači musí zkoušečka průchodnosti ukazovat průchodnost. Nejlepší zkoušečkou průchodnosti je ohmmetr. Při uzavřeném spínači musí ukazovat 0 W, při otevřeném Ą W.
– Funkčnost varovných spínačů stavu chladící a brzdové kapaliny nejrychleji zkontrolujeme tak, že při zapnutém zapalování odpojíme přívod ke spínači a přidržíme jej na vhodném místě na kostře, například na bloku motoru. Reaguje-li teď výstražná žárovka, je závada na spínači v palubní desce.
Zvláštní případ je tlakový spínač oleje. U stojícího motoru je kontakt sepnut (výstražná žárovka svítí), teprve za určitého tlaku oleje spínač vypne.Obsah

WebZdarma.cz