Měřící přístroje

Pro měření elektrické sítě ve vozidle existují na trhu tzv. víceúčelové měřící přístroje. Spojují v jednom přístroji voltmetr k měření napětí, ampérmetr k měření intenzity proudu a ohmmetr k měření odporu. Měřící přístroje se liší hlavně rozsahem a přesností. Rozsah určuje rozmezí, v jakém musí napětí a odpor ležet, aby mohly být přístrojem vůbec zaznamenány.


Pro amatérského opraváře existují víceúčelové měřící přístroje, které jsou určeny ke kontrolním pracím na vozidle. Takovým přístrojem lze měřit otáčky motoru, úhel sepnutí a napětí až do 20 voltů. Při měření odporu se přístroj zpravidla omezuje na rozsah v kiloohmech, tj. asi 1–1000 kW.
Navíc existují měřící přístroje na proměřování elektrických a elektronických součástek. Ty dovolují obsáhlá měření od malých odporů v ohmech (W) až k velkým odporům v megaohmech (MW). Napětí (ve voltech) lze měřit velmi přesně, což je žádoucí zvláště u elektronických součástek.


Chceme-li pouze prověřit, zda obvodem prochází proud, hodí se k tomu výborně jednoduchá žárovková zkoušečka A. To platí ovšem jen pro elektrické obvody, ve kterých se nenacházejí žádné citlivé elektronické součástky, neboť reagují zvlášť citlivě na příliš vysoký proud. Za určitých okolností se mohou zničit již připojením zkoušečky. Ke kontrole elektronických součástek (tranzistory, diody, řídící jednotky) potřebujeme zkoušečku napětí B s vysokým vnitřním odporem. Pracuje jako žárovková zkoušečka, indikuje přítomnost napětí kontrolním světlem, ale nepoškodí elektronické součástky. Hodí se také velmi dobře na veškeré měřící práce.Obsah

WebZdarma.cz