Kontrola a výměna elektromagnetického přerušovacího ventilu (ventil pro zastavení motoru)

Elektromagnetický přerušovací ventil na vstřikovacím čerpadle uvolňuje při zapnutí zapalování přívod paliva. Pokud motor nenaskočí nebo běží dál po vypnutí zapalování, musíme zkontrolovat přerušovací ventil.
– Zapneme a vypneme spínač startéru ve sloupku volantu. Elektromagnetický přerušovací ventil musí slyšitelně cvaknout.
– Pokud přerušovací ventil necvakne, zkontrolujeme podle schémat zapojení přívodní elektrické kabely. V případě potřeby kabely vyměníme.


– Pokud jsme nenalezli žádnou závodu, vytáhneme kabel a přerušovací ventil – viz šipka – vyšroubujeme.
– Našroubujeme nový přerušovací ventil a utáhneme ho momentem 30 Nm. Připojíme kabel.
– Odvzdušníme palivovou soustavu.Obsah

WebZdarma.cz