Motor stěračů – kontrola

Motor stěračů se nachází v nádržce pod předním sklem. Ke kontrole musíme demontovat stávající krytí.


Svorky na motoru jsou normovány. Tučná čísla jsou součástí normovaného značení, čísla v závorkách (...) se vztahují k barvám kabelů na konektorech ve vozidle. Kódování barev viz část „Schémata zapojení“.
– Svorka 31 (N) je uzemňovací kontakt (platí všeobecně, zpravidla ve všech automobilech).
– Na svorku 53 (H) se dodává napětí pro první rychlost stěrače.
– Svorka 53a (HG) dodává kladný proud (+) pro parkovací polohu ramének stěrače. Motoru se přes kluzný kontakt dodává tak dlouho napětí, dokud se raménka stěračů nedostanou do klidového postavení, když řidič stěrač vypne.
– Svorka 53b (HR) vede napětí pro druhou rychlost stěrače (vedlejší koncové vinutí).
– Přes svorku 53e (HN) se motor stěrače brzdí při zpětném chodu po vypnutí, aby raménka stěrače nevybíhala ze svého konečného postavení.


Motor stěračů – kontrola

Nejprve si ujasníme, zda je vadný motor stěračů nebo zda je vadné napájení. Postupujeme následovně:
– Odpojíme vícepólový konektor na motoru stěračů.
– Pomocí dvou pomocných kabelů spojíme kladný pól baterie (+) a záporný pól (–) k motoru stěračů. Položíme jeden kabel od kladného pólu baterie ke svorce 53 nebo 53b. Druhý vedeme od záporného pólu baterie k motorové svorce 31.
– Motor stěračů teď musí běžet podle použité svorky na stupni I nebo II. Když neběží, je motor nebo odpovídající stupeň vadný. Demontáž motoru stěračů – viz příslušná část.Obsah

WebZdarma.cz