Magnetický spínač

Při vadném magnetickém spínači nezaskakuje pastorek spouštěče do ozubeného věnce setrvačníku. Tím pádem nemůže spouštěč otáčet motorem. Tato závada se vyskytuje častěji než porucha motoru spouštěče.


Kontrola při namontovaném spouštěči

– Zařadíme neutrál.
– Podmínka kontroly: plně nabitá baterie.
– Pomocným kabelem na okamžik propojíme svorky 30 (= silný kladný kabel) a 50 (tenký kabel, vede k zámku zapalování) na spouštěči. Pastorek spouštěče se musí vysunout dopředu (cvaknout) a spouštěč se musí roztočit. Jestliže se to nestane, vymontujeme spouštěč a vyměníme magnetický spínač.


Demontáž

– Vymontujeme spouštěč a ve vymontovaném stavu zopakujeme kontrolu pomocí autobaterie. Jako přívod ke svorce 50 na spouštěči doporučujeme použít pomocný startovací kabel. Jestliže se vysune pastorek, aniž by se roztočil spouštěč, necháme v odborném servisu opravit motor spouštěče.
– Jestliže se pastorek nevysune, odšroubujeme magnetický spínač a vyměníme ho.


Montáž– Vhodným těsnícím tmelem vyplníme dělící spáru F na spouštěči.
– Magnetický spínač zavěsíme do vidlicové páky ve spouštěči a pak ho přišroubujeme.
– Přišroubujeme přívod k magnetickému spouštěči.
– Znovu překontrolujeme funkci spouštěče, viz výše.
– Namontujeme spouštěč zpět.Obsah

WebZdarma.cz