Pojistky – výměna

Z důvodu ochrany elektrických spotřebičů a vodičů proti poškození v důsledku zkratu a přetížení jsou jednotlivé proudové okruhy jištěny tavnými pojistkami. V současné době se montují pojistky s nožovými kontakty, takže staré pojistky již nemůžeme použít.


Pojistky jsou umístěny hlavně v pojistkové a reléové skříňce, která je v palubní desce vlevo vedle volantu. Víčko pojistkové skříňky je upevněno dvěma šrouby.


Druhá pojistková skříňka je nahoře v příruční skříňce a je uzavřena víčkem.


– Pojistka 2 vstřikovací a zapalovací soustavy a pojistka 3 řídící jednotky jsou pod krytem v motorovém prostoru. (1 – kontakty pro lambda sondu; 4 – snímač tlaku pro vstřikovací zařízení; 5 – zdvojené relé pro napájení palivového čerpadla a řídící jednotky vstřikovacího zařízení.)
– Před výměnou pojistky vždy napřed vypneme dotyčný spotřebič.


– Přepálenou pojistku (obrázek vpravo) poznáme podle přetaveného kovového pásku.


– Vytáhneme vadnou pojistku. K vytáhnutí můžeme použít umělohmotnou pinzetu, která je v hlavní pojistkové skříňce.
– Nasadíme novou pojistku se stejnou jmenovitou proudovou hodnotou. Jmenovitá proudová hodnota pojistky je vytlačena na horní straně pouzdra pojistky. Kromě toho má pouzdro pojistky charakteristickou barvu, podle které můžeme také určit jmenovitou proudovou hodnotu pojistky (případně nahradit pojistku pojistkou shodné barvy).
Jmenovitá proudová hodnota v ampérechCharakteristická barva
3světle fialová
7,5hnědá
10červená
15modrá
20žlutá
30zelená

– Nasadíme zpět víko pojistkové skříňky.
– Jestliže nově nasazená pojistka po krátké době shoří, musíme překontrolovat dotyčný proudový okruh.
V žádném případě nesmíme nahrazovat pojistku drátem nebo podobným prostředkem, protože by mohlo dojít k poškození elektrické instalace a k následnému požáru vozidla.
– Doporučujeme vozit s sebou ve vozidle několik náhradních pojistek. V pojistkové skříňce jsou odpovídající držáky na náhradní pojistky.Obsah

WebZdarma.cz