Tabulka poruch bateriePoruchaPříčinaOdstranění
Nízká hladina elektrolytuPřebití baterie, odpaření vody z elektrolytu (zvláště v létě)Dolít destilovanou vodu do předepsané výšky (u dobité baterie)
Elektrolyt vytéká ze zátekPříliš velké nabíjecí napětíPrověřit napěťový regulátor, popř. ho vyměnit
Příliš mnoho elektrolytu (neplatí pro sériově montované bezúdržbové baterie)Odsávačkou odsát přebytečný elektrolyt
Malá hustota elektrolytuHustota elektrolytu v jednom článku je zřetelně menší než v ostatníchZkrat v jednom článku. Vyměnit baterii
Hustota elektrolytu ve dvou sousedních článcích je zřetelně menší než v ostatníchNetěsná stěna článku. Mezi články vzniká vodivé spojení a články se tím vybíjejí. Vyměnit baterii
Vybitá baterieDobít baterii
Vadný alternátorPřekontrolovat alternátor, případně opravit nebo vyměnit
Zkrat ve vedeníPřekontrolovat elektrickou síť
Kyselina je příliš zředěna vodou (neplatí pro sériově montované bezúdržbové baterie)Upravit koncentraci elektrolytu
Příliš velká hustota elektrolytu (neplatí pro sériově montované bezúdržbové baterie)Byla dolévána kyselina místo destilované vodyUpravit koncentraci elektrolytu
Dodávaný výkon je malý, napětí silně klesáVybitá baterieDobít baterii
Nízké dobíjecí napětíPřezkoušet napěťový regulátor, případně vyměnit
Volné, případně zoxidované připojovací svorky baterieSvorky vyčistit, především vnitřní strany lehce potřít speciálním tukem na elektrické svorky, dotáhnout šrouby
Špatný kontakt mezi baterií a kostrou či motoremPřekontrolovat propojení, případně obnovit kovový spoj nebo dotáhnout šrouby
Značné samovolné vybíjení v důsledku znečištění elektrolytuVyměnit baterii
Baterie sulfatizuje (šedobílý povlak na kontaktech)Dobíjet baterii malým proudem, tím se povlak pomalu ztratí. Pokud výkon baterie nevzroste ani po opakovaném dobíjení a vybíjení, baterii vyměnit
Opotřebená baterie, aktivní plochy článků se bortíVyměnit baterii
Nedostatečné dobití baterieZávada v alternátoru, napěťovém regulátoru nebo na kontaktechOpravit, případně vyměnit alternátor a napěťový regulátor, řádně upevnit vedení
Volný klínový řemenNapnout nebo vyměnit klínový řemen
Připojení příliš velkého počtu spotřebičůPoužít baterii s větší kapacitou, případně i alternátor s vyšším výkonem
Trvalé přebitíVadný napěťový regulátor, případně alternátorVyměnit napěťový regulátor, případně zkontrolovat alternátorObsah

WebZdarma.cz