Relé – kontrola

V mnoha obvodech je integrováno relé. Spínací relé pracuje jako spínač. Příklad: je-li dálkové světlo zapnuto ručním spínačem, dostane relé příkaz propojit proud k dálkovému světlu. Přirozeně by se proud mohl dodat k dálkovému světlu od baterie také přímo přes spínač světel. U všech spotřebičů s vysokou spotřebou (dálkové světlomety, stěrače, mlhové světlomety) se přesto vmontovává relé, aby se spínač nepřetížil a aby se zajistily krátké proudové větve. Vedle těchto spínacích relé existují také funkční relé, například pro zařízení stěračů, ostřikovače čelního skla, bzučák v případě zapnutého vnější osvětlení.


Spínací relé – kontrola

Zapnutím příslušného spotřebiče se relé uvede do chodu, tzn., že magnetická cívka uvnitř relé přitáhne působením spínacího proudu jeden kontakt a uzavře tak obvod pro „pracovní proud“. Pracovní proud tak běží skrz relé ke spotřebiči.
Nejsnadněji funkčnost relé zkontrolujeme výměnou za relé nové. Tímto způsobem to provádějí i v odborném servisu. Protože však máme nové relé k dispozici jen zřídka, doporučujeme následující krok s tzv. spínacím relé, které užíváme mimo jiné ke spínání mlhových a hlavních světlometů. Zde udaná označení svorek mohou především u sériově vmontovaných relé znít i jinak.
– Relé vytáhneme z uchycení.
– Zapneme zapalování a odpovídající spínač.
– Nejprve zkoušečkou napětí stanovíme, zda je na svorce 30 (+) v držáku relé napětí. Proto připojíme zkoušečku napětí na kostru (–) a druhý kontakt zavedeme opatrně do svorky 30. Rozsvítí-li se světelná dioda zkoušečky, je zde napětí. Neukazuje-li zkoušečka žádné napětí, zjistíme od kladného pólu baterie (+) ke svorce 30 pomocí schématu zapojení, kde došlo k přerušení. Chyba pravděpodobně není ve vadném relé.
– Vyrobíme přemostění z kusu izolovaného drátu, konce musí být holé.
– Spojíme v držáku relé svorku 30 (baterie +) s výstupem uzávěru relé (svorka 87). Tímto krokem provedeme prakticky to, co provádí neporušené relé. Kde se nacházejí svorky v držáku relé, je obvykle uvedeno na relé, respektive na zástrčce.
– Uvede-li se nyní spotřebič do chodu (tzn. rozsvítí-li se při nasazeném přemostění například dálkové světlo), lze předpokládat, že je relé vadné.
– Neuvede-li se spotřebič do chodu, zjistíme, zda je ukostřovací spojení ke spotřebiči neporušené. Pak pomocí schématu zapojení najdeme přerušení ve vedení od svorky 87 ke spotřebiči a odstraníme ho.
– V případě potřeby vsadíme nové relé.
Pozor: objevuje-li se závada v obvodu s relé jen občas, pak je zpravidla závada v relé. Jeden kontakt v relé občas zůstane přilepen, zatímco jinak funguje relé bez závad. Objeví-li se závada, lehce poklepeme na pouzdro relé. Když i poté relé propíná, relé vyměníme.Obsah

WebZdarma.cz