Směrová světla – kontrola

Rytmus blikání směrových a varovných světel řídí relé, tzv. čidlo směrových světel. Směrová světla jsou jištěna zvláštní pojistkou v pojistkové skříni.
– Je-li rytmus blikání na jedné straně rychlejší než na druhé, je na „rychlejší“ straně vadná žárovka, nebo je přerušeno vedení.
– Při všech jiných poruchách je většinou příčina v relé směrových světel. Osazení svorek na čidle směrových světel: svorka 31 je kostra (–, platí všeobecně zpravidla ve všech automobilech), svorka 49 je vstup relé (stále +), svorka 49a výstup relé.
– Další přídavný kabel vede ke kontrolní žárovce v palubní desce. U vlečného zařízení může být k dispozici další svorka C2 pro kontrolku směrových světel přívěsu.
– Nemáme-li k dispozici nové relé, vsuneme opatrně mezi svorku 49 a 49a v zástrčce relé slabý drát. Pozor: nesmíme poškodit citlivé kontakty relé. Konce drátu před zastrčením ohneme, aby neměly ostré hrany. Poškozené relé směrových světel znovu zapojíme. Kontakty jsou tak dlouhé, že lze relé i přes přemostění znovu nastrčit.
– Zapneme zapalování. Zapneme-li páčku směrových světel, svítí směrová světla trvale na příslušné straně. Zapnutím a vypnutím páčky docílíme rytmu blikání.
– Nesvítí-li směrová světla navzdory přemostění kontaktu relé, je závada ve spínači směrových světel nebo v elektrickém přívodu.Obsah

WebZdarma.cz