Spouštěč

K nastartování spalovacího motoru je potřeba malý elektrický motor neboli spouštěč. Aby spalovací motor mohl naskočit, musí ho spouštěč roztočit do otáček minimálně 300 min-1. Toho však lze dosáhnout jen při bezvadné funkci spouštěče a při dostatečném nabití baterie.
Spouštěč sestává z krytu pohonu, krytu pólových nástavců a z krytu kolektoru. V krytu pólů a kolektoru je umístěna kotva, kolektor a držák kartáčků. V držáku kartáčků se nacházejí uhlíky, které se sice pomalu, ale neustále opotřebovávají. Při velkém opotřebení uhlíků pak nemůže spouštěč bezchybně pracovat.
V předním krytu pohonu je umístěn pohon pastorku. Po zapnutí zapalování se na spouštěč přivede napětí a přes magnetický spínač, kterýje na pouzdru spouštěče, se po strmém závitu vysune pastorek a zapadne do ozubeného věnce setrvačníku motoru. Jakmile je pastorek natlačený až na doraz ve vřetenu, je pevně spojen se setrvačníkem a nyní může spouštěč udělit motoru potřebné otáčky. Po naskočení motoru je pastorek urychlen, takže chvilku běží rychleji než motor spouštěče. V tom okamžiku se pastorek zasune zpět, a tím je přerušeno spojení se spalovacím motorem.
Při startování spalovacího motoru dochází k velkému odběru proudu, a proto je v rámci údržby důležité dbát na bezvadné připojení kabelů. Zkorodované kontakty očistíme a potřeme speciální kontaktovou vazelínou.
Podle typu může být spouštěč výměnný díl. To znamená, že při koupi opraveného nebo nového spouštěče starý spouštěč vezme výrobce jako protihodnotu, a proto vezmeme starý spouštěč s sebou k prodejci.Obsah

WebZdarma.cz