Tabulka poruch spouštěče

Jestliže se spouštěč neotáčí, překontrolujeme nejdříve, zda je na svorce 50 magnetického spínače napětí alespoň 10 V. Pokud je napětí nižší, musíme podle schématu zapojení překontrolovat vodiče, patřící do proudového obvodu spouštěče. Jestliže při plném napětí baterie spouštěč zaskakuje, můžeme provést následující měření:
– Zařadíme neutrál, zapneme zapalování.
– Pomocným vodičem (o průřezu min. 4 mm2) spojíme svorky 30 a 50 na spouštěči, viz také schéma zapojení.
Jestliže pak spouštěč pracuje bezvadně, je závada v přívodním vedení ke spouštěči. V tom případě spouštěč vymontujeme a překontrolujeme.
Předpoklad kontroly: přívodní kontakty pevně drží a nejsou zoxidované.


PoruchaPříčinaOdstranění
Po zapnutí spínače zapalování se spouštěč neotáčíVybitá baterieDobít baterii
Propojit svorky 30 a 50 na spouštěči: pokud spouštěč naskočí, je ve spínači zapalování přerušené vedení 50 nebo je vadný spínačOdstranit přerušení, vyměnit vadné díly
Přerušený kabel nebo ukostření. Vybitá bateriePřekontrolovat bateriové kabely a kontakty. Změřit napětí baterie, případně baterii dobít
Špatné vedení proudu v důsledku volných nebo zoxidovaných kontaktůOčistit svorky a kontakty u baterie. Opravit vodivé spojení mezi baterií, spouštěčem a kostrou
Na svorce 50 (magnetického spínače) není napětíPřerušené vedení, vadný spínač zapalování
Spouštěč se otáčí příliš pomalu a neutáhne motorVybitá baterieNabít baterii
V motoru je letní olej, nízká okolní teplotaNalít do motoru zimní nebo vícestupňový olej
Špatné vedení proudu v důsledku volných nebo zoxidovaných kontaktůOčistit bateriové póly a svorky a přípojky na spouštěči. Utáhnout kontakty
Uhlíky nemají kontakt s komutátorem, opotřebené, polámané, zaolejované nebo znečištěné svorky ve vedeníZkontrolovat, vyčistit, případně vyměnit uhlíky, překontrolovat vedení
Nedostatečná vzdálenost mezi uhlíky a komutátoremVyměnit uhlíky a vyčistit vedení k uhlíkům
Vyjetý nebo spálený a znečištěný komutátorPřesoustružit komutátor nebo vyměnit kotvu
Na svorce 50 není napětí (min. 10 V)Překontrolovat spínač zapalování nebo magnetický spínač
Vadný magnetický spínačVyměnit magnetický spínač
Spouštěč naskočí a táhne, motor se však neotáčí nebo se otáčí trhaněVadný pohon pastorkuVyměnit pohon pastorku
Znečištěný pastorekVyčistit pastorek
Závada na ozubeném věnci setrvačníkuOpravit věnec, v případě potřeby vyměnit setrvačník
Pastorek nezaskakujeZnečištěný nebo poškozený pastorek nebo jeho závitVyčistit nebo vyměnit pohon pastorku
Vadný magnetický spínačVyměnit magnetický spínač
Slabá nebo polámaná vratná pružinaVyměnit pružinu
Spouštěč se otáčí i po uvolnění klíčku zapalováníMagnetický spínač zůstává viset, nevypínáIhned vypnout zapalování, vyměnit magnetický spínač
Zámek zapalování nevypínáIhned odpojit baterii, vyměnit zámek zapalováníObsah

WebZdarma.cz