Sběrné uhlíky a napěťový regulátor alternátoru – výměna

Napěťový regulátor je integrován v držáku sběrných uhlíků. Sběrné uhlíky můžeme při troše šikovnosti jednotlivě vyměnit. Sběrné uhlíky alternátoru se opotřebují velmi pomalu, v průměru se opotřebí po ujetí asi 12 000 km. Doporučujeme však měnit uhlíky o něco dříve.


Demontáž

– Demontáž můžeme provést při namontovaném alternátoru.
– Od baterie odpojíme ukostřovací (–) kabel. Pozor: po odpojení dojde k vymazání obsahu elektronických pamětí, např. chybového registru motoru nebo kódu rádia. Před odpojením baterie doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.


– Vyšroubujeme dva upevňovací šrouby – viz šipky. Ze zadní strany alternátoru vytáhneme napěťový regulátor.
– Vytáhneme konektory z kontaktů A na napěťovém regulátoru. Pozor: při zpětné montáži nesmíme konektory zaměnit.
– Jestliže mají sběrné uhlíky délku 5 mm a méně, pak je vyměníme. K tomu musíme odpájet přívodní lanka.
– Zkontrolujeme opotřebení sběrných kroužků, případně je necháme upravit a vyleštit.


Montáž– Do držáku C nasadíme pružinky B a uhlíky A a připájíme přívody.
– Aby nám při letování nevzlínal cín dále do lanek, přidržujeme si lanko kartáčku plochými kleštěmi. Pozor: kdyby se cín dostal výše do lanek, pak by lanka přestala být ohebná a uhlíky by byly neupotřebitelné.
– Po zabudování nových uhlíků zkontrolujeme jejich lehké usazení v držáku.
– Opatrně nasadíme regulátor napětí. V konečné montážní poloze ho zamáčkneme a přišroubujeme ho.
– K napěťovému regulátoru připojíme přívodní konektory. Konektory musíme zapojit na původní místa, kde byly před demontáží. Nesmíme je zaměnit.
– K baterii připojíme ukostřovací (–) kabel. Případně nařídíme palubní hodiny a zadáme bezpečnostní kód rádia.Obsah

WebZdarma.cz