Seřízení fázového snímače vstřikování u modelu PUNTO GT

Po vyhodnocení signálu fázového snímače a signálu o HÚ a počtu otáček určuje řídící jednotka pořadí taktu a dobu vstřiku pro jednotlivé vstřikovací ventily. Fázový snímač je poháněn vedlejším hřídelem, který pohání i olejové čerpadlo. Polohu fázového snímače musíme, kromě jiného, zkontrolovat po montáži ozubeného hřídele motoru.


Kontrola a seřízení

– Klikový hřídel motoru otočíme ve směru otáčení hodin, až se píst prvního válce nachází v poloze HÚ. HÚ je horní úvrať, to znamená, že se píst prvního válce nachází v nejvyšší poloze. Tuto polohu dosáhne píst ve fázi komprese a ve fázi výfuku. Poloha HÚ ve fázi komprese se nazývá také zážehová HÚ, protože je při normálním chodu motoru dosažena krátce před zápalem.
Motorem (tzn. i klikovým hřídelem) můžeme správně otáčet pouze těmito několika způsoby: 1. Vozidlo zvedneme vpředu. Zařadíme pátý rychlostní stupeň, zatáhneme ruční brzdu. Otočíme zvednutým předním kolem. Tím otočíme i klikovým hřídelem motoru. Na otáčení kolem potřebujeme pomocníka.
2. Vozidlo postavíme na rovnou plochu. Zařadíme pátý rychlostní stupeň. Vozidlo posuneme.
3. Klikovým hřídelem pootočíme za centrální šroub řemenice klikového hřídele. Ještě předtím zařadíme neutrál a zatáhneme ruční brzdu.


– Pootočíme motorem, až se značka na kole vačkového hřídele kryje se značkou HÚ na zadním krytu ozubeného řemenu – viz šipka na obrázku B. Současně proti sobě stojí značky na řemenici klikového hřídele a snímač HÚ – viz obrázek A. Motor necháme v této poloze.


– Fázový snímač vstřikování je umístěn na přední straně motoru v blízkosti zapalovacích cívek. Při demontáži, popřípadě při seřizování musíme povolit šroub A.


– Modrá referenční čárka 1 na rotoru se musí krýt se zářezem 2 vybrání na víku snímače. V opačném případě seřídíme snímač otočením: povolíme šroub A, až se nechá snímačem otočit, viz obrázek. Otočíme snímačem, až se kryjí značky v okénku. V této poloze šroub A utáhneme.Obsah

WebZdarma.cz