Geometrie vozidla

Optimálních jízdních vlastností a nejmenšího opotřebení pneumatik dosáhneme pouze při správném seřízení kol. Při větším a nepravidelném opotřebení pneumatik, které není vyvoláno špatným stavem vozovek, při špatné stabilitě vozidla v přímém směru jízdy a při špatných vlastnostech řízení v zatáčce vyhledáme odborný servis, ve kterém provedou optické proměření geometrie vozidla.
Proměření nemůžeme provést bez odpovídajícího měřícího zařízení. Proto se omezíme pouze na popis těchto měření a vymezení základních teoretických pojmů.


Sbíhavost, odklon, příklon, záklon

Sbíhavostí rozumíme vzájemnou boční vzdálenost ráfků kol. Při sbíhavosti jsou kola seřízena tak, že vpředu (měřeno ve výši středu kol) je vzdálenost kol menší než vzadu. Rozbíhavost znamená, že vzdálenost kol je vpředu větší než vzadu.
Odklon a příklon kol snižuje přenášení nárazů od vozovky na řízení a tření při jízdě v zatáčce na přijatelné hodnoty.
Odklon kola je úhel, který svírá rovina kola ve směru jízdy od svislé roviny. Přední kola stojí tedy šikmo. Při negativní sbíhavosti jsou tak v bodě styku s vozovkou blíže k sobě než nahoře.
Příklon rejdového čepu je úhel mezi osou otáčení rejdového čepu a kolmicí vedenou bodem dotyku kola s vozovkou při pohledu podél vozidla.
Záklon rejdového čepu je úhel mezi osou otáčení rejdového čepu a kolmicí na rovinu dotykového bodu kola, který vidíme z příčného směru vzhledem k vozidlu. Záklon značně ovlivňuje rovnoběžnost předních kol. Příliš malý záklon vyvolává vychýlení ze směru jízdy při špatném stavu vozovky a při bočním větru. Mimoto se řízení po projetí zatáčky špatně vrací do přímého směru.


Předpoklady kontroly

– Řízení je správně seřízené.
– V čepech řídících tyčí a vodících čepech není nepřípustná vůle, ložiska kol, ráfky a pneumatiky jsou v bezvadném stavu.
– Tlak v pneumatikách je správně nastaven.
– Vozidlo není zatížené: palivová nádrž je plná, rezervní kolo a zvedák jsou na svém místě. Jinak je vozidlo prázdné.
– Vozidlo několikrát pořádně rozkýveme a propružíme.

Seřizovací hodnoty nápravy
vpředusbíhavost0 ± 1 mm
odklon*–15’ ± 30’
záklon*mechanické řízení1°30’ ± 30’
řízení s posilovačem2°30’ ± 30’
vzadusbíhavost*–0,5 ± 2 mm
odklon*0° ± 15’
* nelze seřizovat


Odklon

Příklon

Záklon


Obsah

WebZdarma.cz