Hlava válců - demontáž a montáž u motoru „FIRE“


Hlavu válců demontujeme jen u studeného motoru. Výfukové i sací koleno s tělesem škrtící klapky zůstanou připevněny.
Poškozené těsnění hlavy válců poznáme podle jednoho nebo více z následujících příznaků:


Demontáž

– Od baterie odpojíme kabel ukostření (–). Pozor: odpojením baterie vymažeme obsah elektronických pamětí, například registr závad motoru nebo kód rádia. Před odpojením doporučujeme přečíst si pokyny „Baterie - demontáž a montáž“.
– Od výfukového kolena odšroubujeme přední výfukové potrubí.
– Uvolníme na chladiči dolní hadici a chladící kapalinu vypustíme do připravené nádoby, abychom ji mohli znovu použít.
– Odmontujeme kryt hlavy válců.
– Odpojíme hadici chladící kapaliny od hlavy válců, předtím odšroubujeme hadicovou sponu.– Odšroubujeme kryt zapalovacích svíček na hlavě válců. Odpojíme elektrické konektory – viz šipky.
– Odmontujeme kryt ozubeného řemenu. Nastavíme píst prvního válce do HÚ (horní úvrati) a nahoře sejmeme ozubený řemen z řemenice vačkového hřídele. Pozor: po sejmutí ozubeného řemenu nesmíme pootočit klikovým ani vačkovým hřídelem.
– Odpojíme podtlakové hadice posilovače brzd a odvzdušnění palivové nádrže podle označení na sacím potrubí, popř. na tělese škrtící klapky. Abychom hadice a přípoje při montáži nezaměnili, označíme si je lepící páskou.
– Odpojíme podtlakové vedení od rozdělovače paliva, na kterém jsou vstřikovací trysky.
– Vyvěsíme táhlo plynu.
– Odpojíme konektor od škrtící klapky vstřikovacího zařízení, přitom vyvěsíme pojistný třmen.
– Odšroubujeme přívod a odvod paliva. Vytékající palivo zachytíme silnějším hadrem.
– Všechny ostatní kabely a hadice, které vedou k hlavě válců, si označíme lepící páskou a odpojíme je.– Pomocí nástrčkového klíče vyšroubujeme v sestupném pořadí, tj. od deseti k jedné, šrouby hlavy válců. Pozor: šrouby nesmíme vyšroubovávat najednou. Tím by mohlo dojít v hlavě válců k pnutí. Nejprve povolíme všechny šrouby v sestupném pořadí podle očíslování o 1/4 a potom o 1/2 otáčky. Šrouby označené šipkami nemusíme povolovat.
– Sejmeme hlavu válců. Pozor: odmontovanou hlavu válců nepokládáme na těsnící plochy. Mohlo by přitom dojít k poškození plně otevřených ventilů. Odložíme ji na dvě připravené dřevěné lišty.
– Sejmeme těsnění hlavy válců.


Montáž

Před zpětnou montáží řádně očistíme vhodnou škrabkou těsnicí plochy hlavy válců i bloku motoru od zbytků těsnění. Dbáme na to, aby do otvorů nespadla žádná nečistota, otvory proto zakryjeme hadrem.
– Pomocí ocelového pravítka a tloušťkové měrky zkontrolujeme na různých místech v podélném i příčném směru rovinnost hlavy válců a bloku motoru. Pokud zjistíme nerovnosti, necháme hlavu válců přebrousit (práce pro odborný servis). Nerovnosti na plochách nesmějí překročit 0,1 mm. Pozor: po těchto operacích musí mít stále hlava válců zachovanou svou minimální výšku 126,35 mm.
– Prohlédneme hlavu válců, zda v ní nejsou trhliny a zda nejsou poškrábané těsnicí plochy.
– Z otvorů pro šrouby v bloku motoru odstraníme olej a jiné nečistoty. Pozor: v otvorech pro šrouby nesmí být olej. Šrouby by při utahování nevyvinuly plný tlak na hlavu válců a také by mohlo dojít k roztržení bloku motoru. Otvory nejlépe vyčistíme tak, že je vyfoukáme stlačeným vzduchem nebo je vyčistíme šroubovákem obaleným hadrem.
– Těsnění hlavy válců vždy vyměníme za nové. Pozor: těsnění hlavy válců je typu „Astadur“. Zvláštností tohoto druhu těsnění je, že materiál po zabudování při provozu ztvrdne. Aby těsnění mohlo vytvrdnout, musí být splněny následující podmínky:
1. Těsnění musíme skladovat jen v původním a neporušeném obalu.
2. Obal otevřeme těsně před použitím těsnění.
3. Těsnění nesmíme zašpinit nebo zamastit.
– Blok motoru a těsnící plochy hlavy válců očistíme netřepivým hadrem a řádně je odmastíme odmašťovacím prostředkem (benzínem).– Nové těsnění bez použití těsnící hmoty položíme tak, aby nedošlo k zakrytí otvorů pro šrouby. Nápis na těsnění „ALTO“ musí být nahoře. Oba vodící čepy – viz šipky – musí být správně zapuštěny do bloku motoru.
– Před zpětným nasazením hlavy válců zkontrolujeme, zda je vačkový hřídel v HÚ.
– Nasadíme hlavu válců.
– Šrouby hlavy válců při opravách vždy vyměníme.
– Šrouby hlavy válců i podložky řádně očistíme a natřeme motorovým olejem. Po natření součástek olejem je necháme alespoň 30 minut okapat.
– Našroubujeme všechny šrouby do hlavy válců a utáhneme je rukou. Pozor: Utahování šroubů hlavy válců musíme provádět s naprostou přesností. Před použitím momentového klíče překontrolujeme jeho přesnost. K utahování šroubů hlavy válců můžeme použít úhelník, např. HAZET 6690.Pozor: šrouby hlavy válců utahujeme momentovým klíčem ve čtyřech krocích v pořadí vzestupně od jedné do deseti.
– V 1. kroku utáhneme všechny šrouby momentem 20 Nm.
– Ve 2. kroku utáhneme všechny šrouby momentem 30 Nm.
– Ve 3. kroku dotáhneme všechny šrouby ve vzestupném pořadí od jedné do deseti pevným klíčem o 1/4 otáčky (90°).
– Ve 4. kroku dotáhneme všechny šrouby ve vzestupném pořadí od jedné do deseti pevným klíčem o 1/4 otáčky (90°).
Poznámka: nemáme-li k dispozici úhelník, pak úhel odhadneme. Nasadíme klíč, označíme si na hlavě válců úhel 90° a ramenem klíče otočíme až ke značce.
Pozor: dotahování šroubů hlavy válců při teplém motoru v rámci údržby nebo po opravě je naprosto nepřípustné!
– Uložíme ozubený řemen na řemenici vačkového hřídele a napneme jej.
Pozor: značka na krytu řemenice vačkového hřídele a ozubeného řemenu a značka HÚ na setrvačníku se musí krýt, jinak by se při protáčení motoru mohly vážně poškodit písty nebo ventily. Píst prvního válce nastavíme do HÚ.
– Zabudujeme kryt ozubeného řemene.
– Namontujeme kryt hlavy válců.
– Na výfukové koleno namontujeme výfukové potrubí.
– Připevníme a seřídíme táhlo plynu.
– Nasuneme na původní místa obě hadice chladící kapaliny a připevníme je sponami.
– Podle značek na sacím potrubí nasuneme podtlakové hadice pro posilovač brzd, odvzdušnění palivové nádrže, regulaci tlaku paliva a snímač tlaku.
– Připojíme konektor na zapalovací cívky. Připevníme kryt zapalovacích cívek.
– Připojíme elektrické vedení vstřikovacího zařízení a snímač teploty.
– Přišroubujeme přívod a odvod paliva.
– Namontujeme vzduchový filtr.
– Doplníme chladící kapalinu.
– Zkontrolujeme stav motorového oleje, případně olej doplníme. Pokud jsme demontovali hlavu válců kvůli vadnému těsnění, pak doporučujeme provést výměnu oleje. V oleji totiž může být chladící kapalina, která ho znehodnocuje.
– Připojíme k baterii kabel ukostření (–). Případně nařídíme palubní hodiny a zadáme bezpečnostní kód rádia.Obsah
Kryt hlavy válců – demontáž a montáž

WebZdarma.cz