Identifikace vozidla

Číslo podvozku je vylisováno do plechu podlahy karosérie vozidla vedle předního sedadla. Nadzvedneme kryt.

Číslo motoru A je vyraženo na hlavě válců vedle výfukového potrubí. Identifikační číslo vozidla je umístěno v místě B.

Typový štítek:Vysvětlení k údajům na typovém štítku:

A – Jméno výrobce
B – Číslo typového osvědčení
C – Číslo typu vozidla
D – Pořadové výrobní číslo
E – Nejvyšší přípustné zatížení
F – Nejvyšší přípustné zatížení s přívěsem
G – Maximální zatížení přední nápravy
H – Maximální zatížení zadní nápravy
I – Typ motoru
L – Označení typu karosérie
M – Číslo pro náhradní díly
N – (pouze pro vznětové motory) Korigovaný součinitel absorpce (homologovaná kouřivost)


Obsah
WebZdarma.cz