Kontrola zapalovacích kabelů

– Vypneme zapalování.
– Vymontujeme vzduchový filtr.
– Zapalovací kabely kontrolujeme jednotlivě, abychom je při zpětné montáži nezaměnili. Vytahování koncovek zapalovacích svíček usnadňují speciální kleště, například HAZET 1849. Netaháme za kabel, ale za koncovku.
– Ohmmetrem změříme odpor zapalovacího vedení. Požadovaná hodnota je v závislosti na délce kabelu 3–20 kW (kiloohmů).
– Při příliš vysokém odporu vyčistíme koncovky zapalovacích kabelů a zkoušku zopakujeme, popřípadě vyměníme kabel.
– Zkontrolujeme izolaci zapalovacích vedení. Kabel proto u koncovky svíčky ohneme a zkontrolujeme, zda v něm nejsou trhliny. V případě potřeby zapalovací kabel vyměníme.
– Zapalovací kabel umístíme a nasuneme na zapalovací svíčku a zapalovací cívku.
– Všechny čtyři zapalovací kabely zkontrolujeme stejným způsobem.
– Namontujeme vzduchový filtr.Obsah

WebZdarma.cz