Blatník – demontáž a montáž

Na obrázku je znázorněno upevnění blatníku 1, vnitřního blatníku 2 a nárazníku 3.
Demontáž

– Označíme si barvou polohu předních kol vzhledem k nábojům, abychom mohli namontovat vyvážená kola zpět do původní polohy. Povolíme matice kol. Vozidlo přitom musí stát na zemi. Nadzvedneme předek vozidla, odšroubujeme matice kol a sundáme kola.


– Od karosérie odšroubujeme přední vnitřní blatník a nárazník.
– Odšroubujeme podběh kola od krytu prahu dveří a od karosérie a vyjmeme ho ven.


– Obložení prahu dveří odšroubujeme od karosérie a stáhneme z úchytů.
– Odmontujeme přední nárazník.
– Vymontujeme postranní směrová světla. Malým šroubovákem zatlačíme na levé a pravé úchyty a světlo vytlačíme ven. Vytáhneme konektor. Pozor: abychom nepoškodili lak, podložíme šroubovák hadrem nebo lepenkou.
– Popřípadě vytáhneme konektor z houkačky, houkačku odšroubujeme a vyjmeme.


– Odšroubujeme matice a šrouby pro upevnění blatníku ke světlometům a přednímu příčnému nosníku.


– Vyšroubujeme horní šrouby blatníku.


– Vyšroubujeme upevňovací šrouby blatníku na sloupku dveří, na podélném nosníku a na podběhu kola.


– Blatník je velice pevně uchycen těsnícím tmelem. Tento tmel oddělíme ostrým nožem. K uvolnění blatníku můžeme použít i horkovzdušnou pistoli, která dosahuje minimální teploty 600 °C. Na pistoli nasadíme plochou trysku, těsnící tmel necháme kolem dokola změknout a blatník opatrně kousek po kousku oddělíme.
– Těsnící tmel seškrábneme z karosérie. Nesmíme přitom poškodit lak.


Montáž

– Nový blatník ještě před montáží nalakujeme na místech, která nebudou později přístupná.
– Styčné plochy blatníku očistíme, popřípadě vyrovnáme.
– Blatník namontujeme, vyrovnáme ho a znovu odmontujeme.
– Na styčné plochy položíme vhodnou těsnící pásku a naneseme těsnící tmel, který tvrdne při okolní teplotě, např. Sikaflex 221 (firma SIKA).
– Nasadíme blatník, vyrovnáme ho a přišroubujeme momentem 10 Nm. Mezi kapotou motoru a blatníkem musí být mezera o velikosti 4,5 mm.
– Přebytečný těsnící tmel vyhladíme nožem nebo odstraníme.
– Vnitřní stranu blatníku vystříkáme nebo natřeme konzervačním prostředkem na ochranu dutin.
– Přišroubujeme houkačku a zastrčíme konektor.
– Do blatníku zamáčkneme postranní směrové světlo a zacvakneme pojistné úchyty. Ještě předtím připojíme ke světlu konektor.
– Namontujeme nárazník.
– Upevníme kryt prahu dveří na úchyty a přišroubujeme je.
– Namontujeme podběh kola.
– Přední kola nasadíme podle označení, které jsme namalovali před demontáží. Styčnou plochu ráfku s nábojem kola potřeme vazelínou na valivá ložiska. Přišroubujeme kola. Spustíme vozidlo na kola a utáhneme šrouby kol křížem přes střed momentem 90 Nm.Obsah

WebZdarma.cz